Service menu right

Energie en milieu-innovaties

Energieonderzoek en -innovatie zijn de dragers van de energietransitie naar een CO2-arme Nederlandse energiehuishouding. Milieu-innovaties leveren nieuwe milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen op. Wij ondersteunen u bij de investeringen met kennis, advies, financiële regelingen en netwerken. Ontdek de mogelijkheden!

Ambities Nederland

  • In 2023 is 16% van onze energie afkomstig van hernieuwbare energiebronnen
  • In 2030 is de CO2-uitstoot met 49% teruggedrongen ten opzichte van 1990
  • In 2050 is de CO2-uitstoot met 95% teruggedrongen ten opzichte van 1990