Green Deals / focusgebieden elektrisch rijden

De Rijksoverheid helpt particulieren, bedrijven, organisaties of andere overheden bij het realiseren van lokale duurzame projecten die moeilijk van de grond komen. Ze doet dit door een Green Deal aan te gaan met initiatiefnemers van duurzame projecten en ideeën. Ook op het gebied van elektrisch vervoer is een aantal Green Deals afgesloten.

Het Formule E-team bundelt haar krachten met de Green Deal Elektrisch rijden: op naar 20.000. Met deze Green Deal verplichten alle partijen die samenwerken in het Formule E-team zich aan het gezamenlijk realiseren van elektrisch rijden in Nederland.

Afspraken met focusgebieden Elektrisch Rijden

In de volgende Green Deals zijn afspraken opgenomen met de focusgebieden, zoals genoemd in het plan van aanpak, dat u kunt vinden in onderstaande bijlage. Het zijn gebieden in Nederland waarin bedrijven, gemeenten, provincies en de rijksoverheid samenwerken aan een aantal samenhangende aspecten van elektrisch rijden. De laadinfrastructuur, waarvoor onder andere gemeenten verantwoordelijk zijn, is er één van. Op dit moment zijn MetropoolRegio Amsterdam, Rotterdam, procincie Brabant, Utrecht en Friesland focusgebied.

In andere Green Deals wordt samengewerkt aan belangrijke randvoorwaarden voor het uitrollen van elektrisch rijden. De Green Deals waar elektrisch rijden onderwerp is of deel van uitmaakt zijn:

 • Overkoepelende Green Deal elektrisch vervoer met het Formule E-team
 • Infrastructuur voor elektrisch vervoer, TNM
 • Kennisinstellingen
 • Green Deal Green IT in Amsterdam
 • Green Deal Noord Nederland: 50 energieprojecten
 • Green Deal Noord-Brabant: inzet op zon-pv
 • Green Deal Rotterdam: halvering CO2-emissie
 • Green Deal Netbeheerders: Smart Grids
 • Business case zonnig laden, Essent
 • PON (ontwikkeling nieuw type elektrische voertuigen)
 • Gemeente Utrecht
 • Metropool regio Amsterdam (MRA)
 • Versnelling Innovatie MKB, DOET, D-INCERT, Syntens, Automotive NL
 • Provincie Utrecht
 • Textielindustrie (e-distributie)
 • Stichting Zero Emissie Busvervoer
 • Green Deal The New Motion

Monitoren focusgebieden elekrisch rijden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland volgt de ontwikkelingen binnen de focusgebieden en brengt elk kwartaal daarover een rapport uit.

Service menu right