Internationale ondersteuning Elektrisch rijden

Uw bedrijf internationaal op de kaart zetten met elektrisch rijden? De Nederlandse overheid biedt ondersteuning.

Wilt u snel de juiste contacten leggen in een ander land? Ga dan mee op een van de handelsmissies die RVO.nl organiseert. Deze zijn vaak onder leiding van een bewindspersoon. Bewindspersonen en diplomaten kunnen via politieke contacten belangrijke deuren voor u openen.

Partners for International Business (PIB)

Met het programma Partners for International Business ondersteunt de overheid groepen van Nederlandse bedrijven die gezamenlijk een nieuwe buitenlandse markt willen betreden. De overheid treedt op als partner, geeft advies en draagt bij aan projectkosten. Ook bedrijven actief op het gebied van elektrisch rijden komen in aanmerking voor het programma.

Subsidie

Bedrijven die zich bezighouden met elektrisch vervoer kunnen gebruikmaken van verschillende Europese subsidieprogramma’s. De belangrijkste zijn:

 • Horizon 2020
  ​Het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren, onder andere op het gebied van mobiliteit. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7).
 • INTERREG
  Met de INTERREG-programma’s stimuleert Europa grensoverschrijdende samenwerking aan maatschappelijke opgaven in de regio. Elektrisch vervoer kan hierbij een thema zijn.
 • TEN-T
  TEN-T staat voor Trans-European Network Transport. Het Europese subsidieprogramma heeft tot doel het vervoersnetwerk te verbeteren en daarbij de toepassing van duurzame technologieën – waaronder mobiliteit – te stimuleren.
 • Eurostars
  Europees innovatieprogramma voor nieuwe technologische ontwikkelingen in het mkb, waaronder op het gebied van ‘smart, green and integrated transport’. Eurostars is een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars biedt projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. 

Europese projecten elektrisch rijden

Nederlandse organisaties zijn actief in Europese demonstratieprojecten gericht op uitwisseling van kennis en ervaringen. Lees wat de belangrijkste praktijkvoorbeelden zijn.

Service menu right