Voordelen elektrisch rijden voor de economie

De korte afstanden en dichtbevolkte Randstad maken Nederland bijzonder geschikt voor elektrisch rijden. De goede internationale positie van Nederland op het gebied van elektrisch vervoer draagt bovendien bij aan een sterke economische positie.

Elektrisch rijden vormt een belangrijke impuls voor de economie en werkgelegenheid in de toeleverende industrie. Dit is te danken aan de ontwikkeling van onder andere laadinfrastructuur, dienstverlening en voertuigen zoals bussen en light electric vehicles (LEV’s).

Kansen voor bedrijfsleven

De Rijksoverheid wil de economische positie van Nederland op het gebied van elektrisch vervoer versterken. De bedrijvigheid in Nederland op het gebied van elektrisch vervoer is vooral gerelateerd aan de volgende deelsectoren:

  • Nieuwbouw (maatwerk)voertuigen
  • Laadinfrastructuur
  • Aandrijftechniek en componenten
  • Smart grids & metering
  • Mobiliteitsdiensten

Zekerheid energievoorziening

Elektrisch rijden draagt ook bij aan de zekerheid van de Nederlandse energievoorziening. Het wegvervoer in Nederland is goed voor een derde van de nationale oliebehoefte. Met de overgang naar elektrisch wegvervoer zal de behoefte aan energiedragers op basis van aardolie zoals benzine en diesel steeds kleiner worden.

Op de lange termijn kunnen elektriciteitsbedrijven erop aansturen dat autobatterijen vooral ’s nachts opladen. Dit zorgt voor een spreiding van de toenemende elektriciteitsvraag. Autobatterijen kunnen op termijn voor elektriciteitsbedrijven ook als opslagsysteem dienen. Vooral in de productie van windenergie treden pieken en dalen op door wisselende windomstandigheden. De batterijen kunnen dan een buffer vormen om het overschot van duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk op te slaan. Er zijn tal van projecten in Nederland op dit gebied.

Service menu right