Formule E-Team

De overheid wil Nederland blijvend profileren als koploper op het gebied van elektrisch vervoer en kansen voor groene groei benutten. Het Formule E-Team is door het Rijk ingesteld om deze ontwikkelingen te bevorderen.

Het Formule E-Team (FET) is een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Het Formule E-Team zorgt ervoor dat elektrisch rijden in Nederland verder ontwikkelt en aansluit bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei. De afspraken zijn in een Green Deal vastgelegd.

Werkplan Formule E-Team

Het Formule E-Team heeft een plan van aanpak opgesteld voor 2014 en 2015 (zie downloads). Hierin staan de speerpunten die het Formule E-Team wil aanpakken. In een actieplan heeft het Formule E-team concrete actiepunten en werkgroepen uitgewerkt (zie downloads). Daarnaast leveren de leden van het Formule E-Team een individuele bijdrage aan het koploperschap van Nederland op het gebied van elektrisch vervoer. 

Uitvoering werkplan

Het Formule E-Team voert het werkplan uit in overleg met het Rijk en met ondersteuning van RVO.nl. De aanpak van het Formule E-Team bestaat uit adviezen, netwerken, kennisoverdracht en het ondersteunen van projecten of het instellen van tijdelijke werkgroepen.

Portaal Nederland Elektrisch

De ontwikkelingen op het gebied van elektrische mobiliteit gaan snel. Om alle informatie rondom de opkomst van elektrische mobiliteit goed te ontsluiten, heeft het Formule E-Team het portaal www.nederlandelektrisch.nl opgezet. Hier staat alle informatie over elektrisch vervoer bij elkaar, van techniek tot subsidies, toegespitst op particulieren, bedrijfsleven en gemeenten.

Werkgroepen

Op dit moment zijn binnen het Formule E-Team de volgende uitvoerende groepen actief:

 • Stuurgroep PHEV (plug-in hybride elektrisch vervoer). Doel van de stuurgroep is het aandeel elektrisch gereden kilometers in Nederland vergroten. Onderdeel van het plan van aanpak is een plug-in coalitie van koploperbedrijven die hiertoe (financiële) maatregelen neemt, zoals het ontzorgen van berijders.
 • Werkgroep communicatie. Communicatiemedewerkers van alle leden van het Formule E-Team werken samen aan een corporate story, een congres, brochures en de website www.nederlandelektrisch.nl.
 • Werkgroep veiligheid. Deze werkgroep voedt overheidsdiensten en marktpartijen met informatie over de veiligheid van elektrisch vervoer. Zie ook de factsheet over veiligheid bij downloads.
 • Werkgroep batterijen. De werkgroep batterijen houdt zich bezig met het agenderen en afstemmen van ontwikkelingen in Nederland op het gebied van batterijtechnologie. 
 • Werkgroep Light Electric Vehicles (LEV). De werkgroep ondersteunt initiatieven die nieuwe soorten voertuigen (tussen een fiets en auto in) met elektrische ondersteuning op de markt willen brengen.
 • Adviezen. Het Formule E-Team adviseert de Rijksoverheid onder andere over de invulling van de Autobrief II. Hierin is de hoogte van de autobelastingen vastgelegd. Consistent fiscaal beleid is essentieel voor de ontwikkeling van een elektrische vervoersmarkt.
 • Nationaal kennisplatform Laadinfrastructuur i.o. Het kennisplatform heeft tot doel om de kosten van publiek toegankelijke laadinfrastructuur te verlagen.
 • Roadmap consumentenmarkt elektrische auto’s. Het Formule E-Team wil dat elektrisch vervoer ook aantrekkelijk wordt voor consumenten. Het team werkt aan een roadmap om de kansen en knelpunten hiervoor inzichtelijk te maken.

Leden Formule E-Team

 • Voorzitter: Drs. B. Klerk
 • Secretaris: mevrouw V.C.F. Tersteeg (RVO.nl)
 • ANWB
 • AutomotiveNL
 • BOVAG
 • De Groene Zaak
 • Energie-Nederland
 • Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat (toehoorder)
 • Netbeheer Nederland
 • RAI Vereniging
 • Vereniging DOET
 • Stichting Natuur en Milieu
 • Stichting Zero Emissie Busvervoer
 • VNA
 • VNG
 • 3TU

Publicaties

Service menu right