Milieu en elektrisch rijden

Elektrisch vervoer heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het klimaat. Elektrische auto’s stoten geen of aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit en rijden vaak op groene stroom.

Elektrische voertuigen zetten energie efficiënter om in beweging dan conventionele voertuigen. Hierdoor is minder energie nodig bij dezelfde verplaatsing. Een actueel overzicht van de verschillende merken en modellen vindt u op de website van de ANWB. Bij ieder model staat informatie over onder meer het gemiddeld normverbruik (kWh/100 km) en de actieradius.

Luchtkwaliteit

Volledig elektrische voertuigen stoten tijdens het rijden geen stikstof en fijnstof motoremissies uit. Deze voertuigen leveren daarmee een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit, vooral belangrijk in steden. Plug-in hybride voertuigen en auto’s met een range extender stoten gedurende de elektrisch gereden kilometers geen schadelijke stoffen uit. Zodra de verbrandingsmotor gaat werken is er wel sprake van uitstoot. De gemiddelde uitstoot per kilometer ligt door deze combinatie lager dan bij conventionele voertuigen. Volgens TNO zijn de fijnstof slijtage-emissies (banden- en remmenslijtage) van elektrische voertuigen circa 25% lager dan voor conventionele voertuigen. Dit komt door het grotendeels regeneratief remmen.

Geluid

Elektrische voertuigen verminderen de geluidsoverlast van verkeer, doordat elektromotoren stil zijn. Het positieve effect is het grootst bij lage snelheden, wanneer het geluid van de banden nog niet overheerst.

Klimaat

Elektrisch vervoer vermindert de CO2-uitstoot, waardoor het bijdraagt aan een beter klimaat. Om de CO2-uitstoot van elektrische voertuigen te kunnen vergelijken met conventionele voertuigen is het van belang om uit te gaan van praktijkgebruiksgegevens. Daarnaast dient ook de keten van brandstofproductie en voertuigfabricage en –recycling/sloop te worden bekeken, aangezien in die fasen ook emissies plaatsvinden. Een dergelijke Well-To-Wheel analyse voor middenklasse voertuigen is in 2015 uitgevoerd door TNO. De resultaten zijn in onderstaande figuur weergegeven. Het betreft de CO2-uitstoot van conventionele en elektrische auto’s op basis van een levensduur van 220.000 km.

 

Well-To-Wheel analyse TNO

CO2-fabricage voertuig is inclusief onderhoud en recycling/sloop

 

Uit de analyse blijkt dat een volledig elektrische auto bij gebruik van overwegend grijze stroom een 30% lagere CO2-uitstoot heeft ten opzichte van een gemiddelde benzineauto. Bij gebruik van groene stroom is een CO2-uitstoot reductie van 70% mogelijk. Voor plug-in hybride voertuigen is de daling van de CO2-uitstoot circa 15-25%. Hierbij is aangenomen dat de aandrijving voor 30% van de kilometers volledig elektrisch is.

Elektrisch vervoer staat aan het begin van zijn ontwikkeling. De verwachting is dat de energie-efficiency van elektrische voertuigen verder verbetert. Voor elektriciteit is de verwachting dat dit steeds meer uit duurzame bronnen wordt geproduceerd. Het is daarom van belang regelmatig de milieuaspecten van de verschillende voertuigen met elkaar te vergelijken.

Milieuaspecten accu’s

In elektrische auto’s zitten vaak lithiumbatterijen. Deze zijn relatief veilig voor het milieu en zijn goed te recyclen. Er zijn al fabrieken voor recycling van lithiumaccu’s. Naarmate het aantal elektrische voertuigen toeneemt, wordt recyclen ook lucratiever.

De verwachting is dat in de toekomst accu’s hergebruikt worden. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag van lokale wind- of zonne-energie. Voor dit doel gelden lagere kwaliteitseisen, dus krijgen afgeschreven EV-accu’s een tweede leven.

Service menu right