Carbon Capture and Storage

De CO2-concentratie in de lucht stijgt door het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen. Een manier om de uitstoot van dit broeikasgas te verminderen is het afvangen en opslaan van het CO2. Het afvangen en opslaan van CO2 is beter bekend als Carbon Capture and Storage (CCS).

RVO.nl ondersteunt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vertegenwoordigt Nederland in een aantal internationale CCS-gerelateerde groepen. Zoals het ERANET Cofund ACT (Accelerating CCS Technologies). Daarnaast zorgt RVO.nl voor uitkering van subsidie aan nationale CCS projecten.

CCUS

De subsidieregeling Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) is onderdeel van het programma van de Topsector Energie. De regeling is op 28 april 2017 in de Staatscourant gepubliceerd en gesloten per 31 oktober 2017. Er was € 1 miljoen beschikbaar voor projecten met een subsidievraag tot € 250.000.

Joint call van ACT

De ACT landen publiceerden op 7 juni 2016 een joint Call voor transnationale onderzoek- en innovatieprojecten op het gebied van CCS en CCU, het nuttig gebruik van afgevangen CO2. De call is inmiddels gesloten. Alle informatie over de call en de gehonoreerde projecten vindt u op www.act-ccs.eu. In de publicatie van de subsidie in de Staatscourant vindt u de spelregels van de Nederlandse subsidieverlening aan ACT aanvragers. Onderaan deze pagina kunt u de monitoring guidelines voor lopende projecten downloaden.

ECCSEL call

Bij ECCSEL 'Excellent CCS laboratories' zijn CCS-proefopstellingen uit 9 Europese landen aangesloten. Deze proefopstellingen worden via ECCSEL opengesteld. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Operations Centre van ECCSEL.

Onderzoek en demonstratie

Internationale organisaties

Service menu right