Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)

De CO2-concentratie in de lucht stijgt door het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen. Een manier om de uitstoot van dit broeikasgas te verminderen is het afvangen, hergebruik en opslaan van het CO2. Het afvangen en opslaan van CO2 is beter bekend als Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS).

RVO.nl ondersteunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vertegenwoordigt Nederland in een aantal internationale CCS-gerelateerde groepen. Zoals het ERANET Cofund ACT (Accelerating CCS Technologies). Daarnaast zorgt RVO.nl voor uitkering van subsidie aan nationale CCS-projecten.

Subsidieregelingen CCUS 2018

In 2018 zijn er bij Topsector Energie (TSE) vier regelingen met het thema CCUS:

 • CCUS Pilots – indienen van 3 april t/m 25 september 2018
 • TSE CCUS Haalbaarheidsstudies - indienen 3 april t/m 25 september 2018
 • CCUS Tender – indienen van 1 oktober t/m 30 oktober 2018
 • ERANET ACT CCUS – indienen pre-proposal is niet meer mogelijk; indienen full proposal kan t/m 1 maart 2019 (13.00 h). Meer informatie vindt u hieronder.

CO2 afvang, transport en hergebruik wordt met ingang van 2018 ook gestimuleerd in de MIA/Vamil.

Joint call van ACT

4 juni 2018 was de publicatiedatum van de tweede joint Call van het ERANET ACT “Accelerating CCS Technologies”. De ACT samenwerking startte met 9 Europese landen. ACT subsidieert transnationale onderzoek- en innovatieprojecten op het gebied van CCUS. Alle informatie over de call en de gehonoreerde projecten vindt u op www.act-ccs.eu. In de publicatie van de subsidie in de Staatscourant vindt u de spelregels van de Nederlandse subsidieverlening aan ACT aanvragers. Onderaan deze pagina kunt u de Call tekst van de 2e joint Call en de monitoring guidelines voor lopende projecten downloaden.

ECCSEL

Bij ECCSEL 'Excellent CCS laboratories' zijn CCS-proefopstellingen uit 5 Europese landen aangesloten. Deze proefopstellingen worden via ECCSEL opengesteld. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Operations Centre van ECCSEL.

Onderzoek en demonstratie

 • CATO Programme: Dutch CCS research programme
 • K12-b, in het offshore gasveld K12-b wordt CO2 afgescheiden en opnieuw geïnjecteerd
 • Pilot installatie CO2 afvang Buggenum Eindrapport op CATO-website
 • OCAP, CO2 wordt afgevangen bij Shell Pernis en bij Alcoa in Rotterdam
 • WarmCO2, CO2 en warmte van Yara te Terneuzen wordt naar het naastgelegen glastuinbouwgebied geleid
 • Twence - Natriumbicarbonaat, Pilot waarbij CO2 uit rookgas wordt gebruikt om de hulpstof natriumbicarbonaat te maken.
 • AVR, start met de bouw van een grootschalige CO2-afvanginstallatie.

Internationale organisaties

Service menu right