Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)

16-12-2020

De CO2-concentratie in de lucht stijgt door het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen. Een manier om de uitstoot van dit broeikasgas te verminderen is het afvangen, hergebruiken en opslaan van het CO2. Het afvangen, hergebruiken en opslaan van CO2 is beter bekend als Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS).

RVO ondersteunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vertegenwoordigt Nederland in een aantal internationale CCUS-gerelateerde groepen, zoals het ERANET Cofund ACT (Accelerating CCUS Technologies). Daarnaast zorgt RVO voor uitkering van subsidie aan nationale CCUS-projecten.

Subsidieregelingen CCUS

RVO heeft diverse regelingen met het thema CCUS:

ECCSEL

Bij ECCSEL 'Excellent CCS laboratories' zijn CCS-proefopstellingen uit 5 Europese landen aangesloten. ECCSEL stelt deze proefopstellingen open. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Operations Centre van ECCSEL.

Onderzoek en demonstratie

  • CATO Programme: Dutch CCS research programme
  • Porthos: verzamelleiding door het havengebied Rotterdam voor de afvoer en opslag onder zee van afgevangen CO2 van industriële bedrijven
  • AVR: grootschalige CO2-afvanginstallatie
  • Twence - Natriumbicarbonaat: pilot waarbij CO2 uit rookgas wordt gebruikt om de hulpstof natriumbicarbonaat te maken
  • HVC: pilotinstallatie voor afvang uit bio-energiecentrale
  • K12-b: in het offshore gasveld K12-b werd CO2 afgescheiden en opnieuw geïnjecteerd
  • OCAP: CO2 wordt afgevangen bij Shell Pernis en bij Alco in Rotterdam
  • WarmCO2: CO2 en warmte van Yara te Terneuzen wordt naar het naastgelegen glastuinbouwgebied geleid

Internationale organisaties

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.