Service menu right

Elektrisch Rijden

Bent u van plan elektrisch te gaan rijden of dit aan te moedigen? Op deze website leest u welke verschillende (financiële) ondersteuningsmogelijkheden RVO.nl daarvoor biedt. Daarnaast vindt u meer informatie over elektrisch rijden.

Stand van zaken

Elektrisch rijden in Nederland is volop in ontwikkeling. Bekijk het overzicht van nationale en internationale cijfers en statistieken over elektrisch vervoer.

Ondersteuning

De overheid verlaagt de drempel om over te stappen naar een elektrisch voertuig.

Internationaal

Nederland is koploper op het gebied van elektrisch vervoer en dat biedt kansen op de internationale markt. Op dit gebied heeft RVO.nl zijn internationale werkzaamheden.

Bibliotheek

Elektrisch rijden omvat verschillende thema's:

  • economie
  • milieu
  • netwerken
  • laadpunten
  • veiligheid
Over deze thema's zijn enkele publicaties verschenen, te vinden in onze bibliotheek.