Beleid Elektrisch rijden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beleid Elektrisch rijden

09-02-2021

Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Daarom stimuleert de Rijksoverheid elektrisch rijden.

Het voordeel van elektrisch rijden wordt nog groter als er in de komende jaren meer groene stroom beschikbaar komt. Daarnaast is elektrisch rijden schoner en zuiniger.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord staat over elektrisch vervoer dat ernaar gestreefd wordt dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van auto's zonder emissie wordt in lijn gebracht met deze ambitie.

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord heeft als doel om klimaatverandering tegen te gaan. In Nederland willen we 49% minder broeikasgassen (met name CO2) uitstoten in 2030 dan we in 1990 deden. Dat is 48,7 megaton CO2 minder dan met bestaand beleid al zou moeten worden gerealiseerd.

Sectortafels

De sectortafels zijn de platformen waar afspraken worden gemaakt om de CO2-uitstoot in Nederland te beperken. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen nemen hieraan deel.

Mobiliteitstafel

Er zijn 5 sectortafels, waaronder de mobiliteitstafel. Deze tafel is verantwoordelijk voor een besparing van 7,3 megaton CO2. Elektrificering van het vervoer speelt een belangrijke rol in deze besparing.

EU Richtlijn Aanbestedingen en Schone Voertuigen (Clean Vehicles Directive)

In augustus 2019 is de Europese Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU) vastgesteld. Deze richtlijn wordt ook wel Clean Vehicles Directive (CVD) genoemd. Doel van de richtlijn is om het gebruik van schone, energie-efficiënte voertuigen te bevorderen door publieke inkoop. Deze richtlijn geldt voor alle aanbestedende diensten. Dit zijn overheden en semi-publieke instellingen, zoals (lucht)havens, netbeheerders, omgevingsdiensten, hoger onderwijs en energiemaatschappijen. Vanaf 2 augustus 2021 moet elke aanbestedende dienst in nieuwe Europese aanbestedingen voldoen aan de vereisten uit de richtlijn.

Formule E-Team

Het Formule E-Team (FET) is een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid.

Koploper elektrisch vervoer

De partijen uit het FET willen samen met de rijksoverheid Nederland profileren als koploper op het gebied van elektrisch vervoer. Zodoende willen ze kansen benutten voor groene groei en tegelijkertijd de CO2-uitstoot verminderen.

Het FET is enkele jaren geleden door het Rijk ingesteld om de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer te bevorderen, aan te sluiten bij ontwikkelingen in het buitenland en de overheid te adviseren voor het beleid. Momenteel speelt het FET een belangrijke rol bij de invulling van het mobiliteitsdeel van het klimaatakkoord.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.