Service menu right

Financiële ondersteuning elektrisch rijden

Met een elektrische auto bespaart u niet alleen brandstofkosten. U kunt ook profiteren van belastingvoordelen en subsidies. Zo wil de overheid bedrijven en consumenten prikkelen om elektrisch vervoer aan te schaffen.

De overheid stimuleert ook innovatie op het thema elektrisch rijden. Subsidies zijn er voor verschillende fasen in de technologieontwikkeling. Beginnend bij fundamenteel onderzoek, R&D en vervolgens via demonstratieprojecten naar marktontwikkeling.

Financiële ondersteuning

MIA en Vamil

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) levert een fiscaal voordeel op voor investeringen in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen, waaronder elektrische voertuigen of een oplaadpunt. Er zijn mogelijkheden binnen de MIA en Vamil voor investeringen in elektrisch rijden. Meer over MIA en Vamil.

BPM-vrijstelling

Volledig elektrische auto’s, zowel batterij-elektrisch als waterstof elektrisch zijn vrijgesteld van BPM.
Meer informatie: Belastingdienst.

MRB-vrijstelling

2-uitstoot per kilometer zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram per kilometer geldt een halftarief.
Meer informatie: Belastingdienst.

Bijtellingsvoordeel

Wanneer u een auto leaset moet u belasting betalen, de zogenaamde bijtelling. Stoot uw auto geen CO2 uit? Dan is de bijtelling voor het privégebruik van die auto lager.
Meer informatie: Belastingdienst.

Verlaagd belastingtarief laadpalen

Voor de energiebelasting voor openbare laadpalen met een vaste aansluiting geldt tijdelijk een verlaging van het tarief. Het tarief over de eerste 10.000 kWh elektriciteit (eerste schijf) die wordt geleverd aan een elektrische voertuigen is verlaagd tot die in de tweede schijf.

Bovenstaande maatregelen zijn van toepassing tot en met 2020. Deze periode komt overeen met de periode van fiscale stimulering voor elektrisch rijden in de Autobrief II.

Lokale subsidies

Er zijn vaak ook regionale subsidies beschikbaar voor de aanschaf van elektrische voertuigen en/of oplaadpunten. Informeer hiernaar bij uw gemeente of provincie. De subsidies van een aantal gemeenten staan op Nederland Elektrisch.

Innovatie- en marktontwikkeling

Onderstaande regelingen bevorderen innovaties in de verschillende stadia, beginnend bij fundamenteel onderzoek en eindigend bij demonstratieprojecten.

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale innovatieregeling die de kosten van R&D (Research & Development) verlaagt.
Meer informatie: WBSO

MIT

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf.
Meer informatie: MIT

DEI+

De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie -DEI+ is subsidie voor ondernemers met een energie-innovatie die kansen biedt op een hoge omzet, werkgelegenheid in Nederland en verkoop in het buitenland.
Meer informatie: DEI+

DKTI-Transport

De Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-Transport) is een subsidieregeling voor transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot.
Meer informatie: DKTI-Transport

Europese regelingen

Bedrijven en organisaties die zich bezighouden met elektrisch vervoer kunnen gebruikmaken van verschillende Europese subsidieregelingen. De belangrijkste zijn:

Horizon 2020

Het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren, onder andere op het gebied van mobiliteit.
Meer informatie: Horizon 2020

Eurostars

Europees innovatieprogramma voor nieuwe technologische ontwikkelingen in het mkb, waaronder op het gebied van ‘smart, green and integrated transport’. Eurostars is een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie en onderdeel van het Horizon 2020 programma. Eurostars biedt projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land.
Meer informatie: Eurostars

INTERREG

Met de INTERREG-programma’s stimuleert Europa grensoverschrijdende samenwerking aan maatschappelijke opgaven in de regio. Elektrisch vervoer kan hierbij een thema zijn.
Meer informatie: INTERREG

LIFE

Het subsidieprogramma LIFE werkt aan een beter milieu en klimaat in Europa. Elektrisch vervoer projecten komen ook in aanmerking voor deze subsidie.
Meer informatie: LIFE

CEF-Transport

Heeft u een voorstel dat een bijdrage levert aan het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T)? Dan is een financiële bijdrage vanuit CEF-Transport mogelijk. Het Europese subsidieprogramma heeft tot doel het vervoersnetwerk te verbeteren en daarbij de toepassing van duurzame technologieën – waaronder duurzame mobiliteit – te stimuleren.
Meer informatie: CEF-Transport

Evaluatie gesloten regelingen

Onderstaande regelingen zijn inmiddels gesloten. De evaluatie van deze regelingen zijn mogelijk interessant.