Service menu right

Green Deals / Elektrisch rijden

De Rijksoverheid helpt particulieren, bedrijven, organisaties of andere overheden bij het realiseren van lokale duurzame projecten die moeilijk van de grond komen. Ze doet dit door een Green Deal aan te gaan met initiatiefnemers van duurzame projecten en ideeën. Ook op het gebied van elektrisch vervoer is een aantal Green Deals afgesloten.

Het Formule E-team bundelt haar krachten met de Green Deal Elektrisch rijden: op naar 20.000. Met deze Green Deal verplichten alle partijen die samenwerken in het Formule E-team zich aan het gezamenlijk realiseren van elektrisch rijden in Nederland.

Afspraken Elektrisch Rijden

In de Green Deals zijn afspraken opgenomen over verschillende gebieden in Nederland. Momenteel zijn Metropool Regio Amsterdam, Rotterdam, de provincie Brabant, Utrecht en Friesland gebieden waarop de focus ligt. Bedrijven, gemeenten, provincies en de rijksoverheid werken hier samen aan een aantal samenhangende aspecten van elektrisch rijden. De laadinfrastructuur, waarvoor onder andere gemeenten verantwoordelijk zijn, valt hieronder.
In andere Green Deals wordt dan bijvoorbeeld samengewerkt aan belangrijke randvoorwaarden voor het uitrollen van elektrisch rijden. De Green Deals waar elektrisch rijden onderwerp is of deel van uitmaakt zijn:

 • Green Deal Rotterdam: halvering CO2-emissie
 • Green Deal Netbeheerders: Smart Grids
 • Business case zonnig laden, Essent
 • PON (ontwikkeling nieuw type elektrische voertuigen)
 • Gemeente Utrecht
 • Metropool regio Amsterdam (MRA)
 • Versnelling Innovatie MKB, DOET, D-INCERT, Syntens, Automotive NL
 • Provincie Utrecht
 • Textielindustrie (e-distributie)
 • Stichting Zero Emissie Busvervoer
 • Green Deal The New Motion