Service menu right

Formule E-Team

Het Formule E-Team (FET) is enkele jaren geleden door het Rijk ingesteld om de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer te bevorderen en aan te sluiten bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei.

Een overzicht van de informatie voor particulieren, bedrijven, gemeenten en provincies over de ontwikkelingen en mogelijkheden van elektrisch rijden vindt u op een website die in opdracht van het FET is opgestart: Nederland Elektrisch.

Leden FET

Het FET is een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Deze samenwerking kent een grote diversiteit aan leden:

 • 3TU
 • ANWB 3TU
 • AutomotiveNL
 • BOVAG
 • De Groene Zaak
 • Energie-Nederland
 • Elaad
 • RAI Vereniging
 • Vereniging DOET
 • Stichting Natuur en Milieu
 • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
 • Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
   
 • Voorzitter: drs. B. Klerk
 • Secretaris: ir. M.C. van der Hulst (RVO.nl); tijdelijke vervanger drs. T.M. Meijer

De Rijksoverheid is agendalid van het FET.

De leden van het Formule E-Team zijn samen met de Rijksoverheid verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020.

Behouden koppositie

In de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 zijn de afspraken over deze publiek-private samenwerking van het FET vastgelegd. In deze Green Deal is afgesproken om de koppositie van Nederland in de komende 5 jaar te behouden. Er wordt ingezet op:

 • het verbeteren en verruimen van de laadinfrastructuur
 • de koppeling met duurzaam opgewekte energie
 • het ontwikkelen van de consumentenmarkt
 • het verzilveren van het internationale verdienvermogen van EV-bedrijven
 • het ondersteunen van innovatie

Deze ambitie wordt aangescherpt als gevolg van het Klimaatakkoord van Parijs en de in het Regeerakkoord opgenomen ambitie dat 100% van de nieuwverkopen nul-emissie zal zijn in 2030. De voorstellen hiervoor maken onderdeel uit van het nationale Klimaatakkoord.

Werk- en stuurgroepen

Op dit moment zijn binnen het FET de volgende groepen actief om deze Green Deal uit te voeren:

 • Werkgroep Laadinfrastructuur
  Binnen deze werkgroep wordt onder leiding van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gewerkt aan de belangrijke issues voor de uitrol van openbaar toegankelijk laadinfrastructuur.

 • Stuurgroep Internationalisering
  Het doel is om het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van Elektrisch Vervoer gerichter te ondersteunen bij het behoud en verkrijgen van een concurrerende positie ten opzichte van het buitenland. Hiervoor is een afwegingskader ontwikkeld.  Ingaande en uitgaande missies en de diverse Partners for International Business programma’s, worden door de werkgroep verder ondersteund.

Onder leiding van TU Eindhoven is dwars door sectoren heen een programma gestart waarin samen wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van elektrisch vervoer: Innovatie Acceleratieprogramma (IAP) E-mobility.