Internationale netwerken Elektrisch rijden

Nederland is wereldwijd een van de koplopers met elektrisch vervoer. RVO.nl en het Formule E-Team nemen namens Nederland deel aan diverse internationale netwerken op het gebied van elektrisch rijden.

Het doel van het overheidsbeleid is om van Nederland een ideale omgeving voor elektrisch vervoer te maken. De hoge bevolkings- en verkeersdichtheid, de kleine afstanden, de hoge acceptatie van innovaties en het belastingbeleid maken Nederland een goede plek voor elektrisch vervoer.

Deelname internationale netwerken

Om deze koploperpositie te houden is het belangrijk om internationaal zichtbaar te zijn. We kunnen daarmee het verdienpotentieel beter benutten. Nederland is daarom lid van een aantal internationale samenwerkingsverbanden en we staan op relevante beurzen. Hieronder staan de netwerken waarbij RVO.nl of het Formule E-Team is aangesloten.

  • AVERE (the European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles) is de Europese koepelorganisatie van nationale elektrisch vervoerorganisaties. Vier leden van het Formule E-Team vullen gezamenlijk het Nederlandse lidmaatschap van AVERE in. RVO.nl ondersteunt hen hierbij.
  • Electric Vehicle Initiative (EVI). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is lid van het EVI. Dit is een wereldwijd samenwerkingsverband tussen landen op het gebied van elektrisch vervoer. EVI heeft tot doel om de wereldwijde uitrol van 20 miljoen elektrische voertuigen in 2020 te mogelijk te maken en een marktaandeel van 30 procent nieuwverkopen in de Europese Unie in 2030. In totaal zijn er 16 landen lid van EVI.
  • Hybrid and Electric Vehicles – Technology Collaboration Programme (HEV-TCP) - Het doel van dit programma is de bevordering van internationaal onderzoek en internationale uitwisseling van kennis over alles wat met elektrisch vervoer te maken heeft. Hierbij valt te denken aan aan implementatie, techniek, energie en beleid. Wereldwijd zijn 18 landen lid van HEV-TCP. De werkgroep voert onderzoeks- en andere projecten uit (de zogenaamde 'tasks'). Dit biedt inzicht in internationale ontwikkelingen.
  • Electric Mobility Europe, 19 Europese nationale en regionale overheid-gerelateerde organisaties werken samen om de elektrische mobiliteitstransitie in Europa te realiseren.

Service menu right