Internationale netwerken elektrisch rijden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Internationale netwerken elektrisch rijden

11-06-2020

De Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2030 alleen nog nieuwverkopen te hebben van personenauto’s die geen emissie uitstoten in het gebruik, dus volledige batterij- of waterstof-elektrische voertuigen. Wereldwijd is Nederland een van de koplopers op dit gebied. We werken in een aantal internationale netwerken samen met andere overheden aan het vergroenen van de transportsector. Ook is het belangrijk om internationaal zichtbaar te zijn.

Deelname internationale netwerken

Om deze koploperpositie te houden is het belangrijk om internationaal zichtbaar te zijn. We kunnen daarmee het verdienpotentieel beter benutten. Ook delen we graag kennis en ervaringen met andere overheden. Nederland is daarom lid van een aantal internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van elektrisch vervoer.

  • Transport Decarbonisation Alliance (TDA), Nederland (Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven) is de voorzitter van de TDA. Deze alliantie van landen, steden/regio’s en bedrijven werkt aan het versnellen van de wereldwijde transformatie naar een zero emissie mobiliteitssysteem. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij de TDA activiteiten.
  • AVERE (the European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles) is de Europese koepelorganisatie van nationale elektrisch vervoerorganisaties. Leden van het Formule E-Team vullen gezamenlijk het Nederlandse lidmaatschap van AVERE in. RVO ondersteunt hen hierbij.
  • Hybrid and Elecric Vehicles Technology Collaboration Programme- Het doel van dit programma is de bevordering van internationaal onderzoek en internationale uitwisseling van kennis over alles wat met elektrisch vervoer te maken heeft. Hierbij valt te denken aan aan implementatie, techniek, energie en beleid. Wereldwijd zijn 18 landen lid van HEV-TCP. De werkgroep voert onderzoeks- en andere projecten uit (de zogenaamde 'tasks'). Dit biedt inzicht in internationale ontwikkelingen. RVO neemt deel aan dit netwerk.
  • Electric Vehicle Initiative (EVI). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is lid van het EVI. Dit is een wereldwijd samenwerkingsverband tussen landen op het gebied van elektrisch vervoer. EVI heeft tot doel om de wereldwijde uitrol van 20 miljoen elektrische voertuigen in 2020 te mogelijk te maken en een marktaandeel van 30 procent nieuwverkopen in de deelnemende landen 2030. In totaal zijn er 13 landen lid van EVI. Rijkswaterstaat (RWS) neemt deel aan EVI.
  • Electric Mobility Europe, 19 Europese nationale en regionale overheid-gerelateerde organisaties werken samen om de elektrische mobiliteitstransitie in Europa te realiseren.
  • ZEV Alliance, nationale en regionale overheden werken samen aan het uitbreiden van de wereldwijde markt voor zero emissie overtuigen en stimuleren overheidssamenwerking op beleidsgebied. Er zijn 5 landen en 13 regionale overheden lid van de ZEV Alliance. IenW en RWS nemen deel aan de ZEV Alliance.
Ook zorgen we voor Nederlandse vertegenwoordiging op belangrijke internationale beurzen en in handelsmissies naar relevante landen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.