Service menu right

Veiligheid van elektrisch vervoer

Het aantal elektrische en plug-in elektrische voertuigen op de weg groeit gestaag. Daarmee rijst ook de vraag hoe veilig deze voertuigen zijn. Hiernaar is al veel onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat elektrische voertuigen even veilig zijn als normale auto’s.

Sinds 1 april 2011 bevat de Wegenverkeerswet 1994 eisen voor elektrisch aangedreven en hybride elektrische voertuigen. Alle nieuwe automodellen zijn wettelijk verplicht om bepaalde veiligheidstesten te ondergaan voordat ze verkocht mogen worden.

Minimum veiligheidsnorm

De wetgeving stelt een wettelijke minimumnorm aan de veiligheid van nieuwe auto’s. De meeste nieuwe productiemodellen worden aanvullend onderworpen aan de botsproeven van EuroNCAP. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Europese consumentenorganisaties. In deze botsproeven behalen hybride en elektrische auto’s vaak 4 of 5 sterren, net zoals benzine- en dieselauto’s. De consument kan van een elektrische auto dus dezelfde hoge veiligheidsstandaard verwachten als van andere auto’s.

Richtlijn scooters in ontwikkeling

Ook is een nieuwe kaderrichtlijn in ontwikkeling voor twee- en driewielige elektrische voertuigen. Brancheorganisatie Vereniging DOET en zes Nederlandse elektrische scooterfabrikanten hebben TNO gevraagd om een lijst met criteria op te stellen voor het borgen en verhogen van de veiligheid en kwaliteit van elektrische scooters.

Meer informatie over veiligheid

De werkgroep veiligheid voedt overheidsdiensten en marktpartijen met informatie over de veiligheid van elektrisch vervoer. Zoals de Factsheet feitenmateriaal Elektrische voertuigen en veiligheid, gepubliceerd op Infopunt Veiligheid. In het factsheet komt aan bod:

  • voertuigveiligheid
  • (afwezigheid van) geluid
  • incident management
  • onderhoud en veiligheid
  • brandveiligheid
  • te water geraking
  • laadinfrastructuur
  • waterstof en brandstofcel

Ook zijn protocollen voor hulpdiensten ontwikkeld voor incidenten met moderne voertuigen, zoals deze instructiefilm.