Elektrisch Rijden Internationaal

Nederland behoort tot de top als het gaat om de ontwikkeling van elektrisch vervoer. We lopen wereldwijd voorop op het gebied van laadinfrastructuur en connectiviteit. Dat levert veel internationale aandacht op en onze nationale expertise wordt daarom regelmatig internationaal gevraagd.

Nederland is lid van een aantal internationale samenwerkingsverbanden. Ook staan we op belangrijke beurzen, nemen we deel aan handelsmissies en presenteren we ons op relevante congressen of workshops.

Zakendoen in het buitenland

Er liggen kansen in het buitenland om Nederlandse producten en diensten te verkopen. En voor buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen en daarmee werkgelegenheid te creëren. Een Stuurgroep Internationalisering Elektrisch Vervoer is onder het Formule E-Team ingesteld om de vele internationale activiteiten te structureren.

De Stuurgroep ontwikkelde een afwegingskader . Deze helpt om keuzes te maken voor welke landen op welke subthema’s instrumenten ingezet kunnen worden. Ook stelde ze een internationale strategie op.

Handelsmissies

Wilt u snel de juiste contacten leggen in een ander land? Ga dan mee op een van de handelsmissies die RVO.nl organiseert. Deze zijn vaak onder leiding van een bewindspersoon. Bewindspersonen en diplomaten kunnen via politieke contacten belangrijke deuren voor u openen tijdens een handelsmissie.

Partners for International Business (PIB)

Met het programma PIB ondersteunt de overheid groepen van Nederlandse bedrijven die samen een nieuwe buitenlandse markt willen betreden. De overheid treedt op als partner, geeft advies en draagt bij aan het project. Dit gebeurt onder andere in Government- to- Government (G2G) activiteiten. Ook bedrijven actief op het gebied van elektrisch rijden komen in aanmerking voor PIB. Er zijn PIB-projecten rondom elektrisch vervoer opgezet in de Verenigde Staten, India, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.

Internationale beleidssamenwerking

Internationale (beleids)afstemming en beïnvloeding is essentieel om te zorgen dat de Nederlandse belangen zo goed mogelijk gediend zijn met Europese en wereldwijde afspraken.

Naast beleidsafstemming is het ook belangrijk om internationaal zichtbaar te zijn als koploper op gebied van elektrisch vervoer. We kunnen daarmee het verdienpotentieel van Nederlandse bedrijven beter benutten. Daarom nemen RVO.nl (namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en het Formule E-Team deel aan diverse internationale netwerken op het gebied van elektrisch rijden.

Internationale netwerken

RVO.nl (namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) of het Formule E-Team zijn aangesloten bij onderstaande netwerken:

European Association of Electromobility (AVERE)

AVERE is de Europese koepelorganisatie van nationale elektrisch vervoerorganisaties. Vier leden van het Formule E-Team vullen gezamenlijk het Nederlandse lidmaatschap in en RVO.nl ondersteunt hen in AVERE.

Electric Vehicle Initiative (EVI)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is lid van EVI. Dit is een wereldwijd beleids-samenwerkingsverband tussen landen op het gebied van elektrisch vervoer.

EVI heeft tot doel om de wereldwijde uitrol van 20 miljoen elektrische voertuigen in 2020 mogelijk te maken en een wereldwijd marktaandeel van 30 procent nieuwverkopen in 2030. In totaal zijn er 16 landen lid van EVI.

Hybrid and Electric Vehicles – Technology Collaboration Programme (HEV-TCP)

HEV-TCP van het Internationaal Energie Agentschap is een samenwerkingsverband tussen 19 landen op gebied van elektrisch vervoer.

Doel van het programma is de bevordering van internationaal onderzoek en internationale uitwisseling van kennis over alles wat met elektrisch vervoer te maken heeft. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld implementatie, techniek, energie, beleid.

De werkgroep voert onderzoeks- en andere projecten uit in zogenaamde 'tasks', waar bedrijven of kennisinstellingen uit de deelnemende landen participeren in HEV-TCP.

Service menu right