Elektrisch rijden internationaal | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Elektrisch rijden internationaal

14-07-2020

Nederland behoort tot de top als het gaat om de ontwikkeling van elektrisch vervoer. We lopen wereldwijd voorop op het gebied van laadinfrastructuur en connectiviteit. Dat levert veel internationale aandacht op en onze nationale expertise wordt daarom regelmatig internationaal gevraagd.

Nederland is lid van een aantal internationale samenwerkingsverbanden. Ook staan we op belangrijke beurzen, nemen we deel aan handelsmissies en presenteren we ons op relevante congressen of workshops.

Zakendoen in het buitenland

Er liggen kansen in het buitenland om Nederlandse producten en diensten te verkopen. En voor buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen en daarmee werkgelegenheid te creëren. Onder het Formule E-Team is een Stuurgroep Internationalisering Elektrisch Vervoer ingesteld om de vele internationale activiteiten te structureren.

De stuurgroep ontwikkelde een afwegingskader. Deze helpt om keuzes te maken voor welke landen op welke subthema’s instrumenten ingezet kunnen worden. Ook stelde ze een internationale strategie op.

International Clean Energy Partnership (ICEP)

Het programma International Clean Energy Partnership (ICEP) ondersteunt Nederlandse bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van hernieuwbare energie, bij het zakendoen in het buitenland. Binnen ICEP werken we nauw samen met het Formule E-Team wat betreft het thema 'elektrisch vervoer'. In overleg met de Stuurgroep Internationalisering Elektrisch Vervoer wordt bepaald met welke activiteiten ICEP de exportbevordering van de Nederlandse EV-sector kan ondersteunen.

Handelsmissies

Wilt u snel de juiste contacten leggen in een ander land? Ga dan mee op een van de handelsmissies die RVO.nl organiseert. Deze zijn vaak onder leiding van een bewindspersoon. Bewindspersonen en diplomaten kunnen via politieke contacten belangrijke deuren voor u openen tijdens een handelsmissie.

Partners for International Business (PIB)

Met het programma PIB ondersteunt de overheid groepen van Nederlandse bedrijven die samen een nieuwe buitenlandse markt willen betreden. De overheid treedt op als partner, geeft advies en draagt bij aan het project. Dit gebeurt onder andere in Government- to- Government (G2G) activiteiten. Ook bedrijven actief op het gebied van elektrisch rijden komen in aanmerking voor PIB. Er zijn tot nu toe PIB-projecten rondom elektrisch vervoer opgezet in de Verenigde Staten, India, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.

Internationale beleidssamenwerking

Internationale (beleids)afstemming en beïnvloeding is essentieel om te zorgen dat de Nederlandse belangen zo goed mogelijk gediend zijn met Europese en wereldwijde afspraken.

Naast beleidsafstemming is het ook belangrijk om internationaal zichtbaar te zijn als koploper op gebied van elektrisch vervoer. We kunnen daarmee het verdienpotentieel van Nederlandse bedrijven beter benutten. Daarom nemen RVO (namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en het Formule E-Team deel aan diverse internationale netwerken op het gebied van elektrisch rijden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.