Samenwerken en kennis delen

De Nederlandse overheid stimuleert elektrisch rijden met financiële ondersteuning, maar ook door opgedane kennis te delen en samenwerkingsverbanden op te zetten.

Green Deals

De Rijksoverheid helpt particulieren, bedrijven, organisaties of andere overheden bij het realiseren van lokale duurzame projecten die moeilijk van de grond komen.

Ze doet dit door een Green Deal aan te gaan met initiatiefnemers van duurzame projecten en ideeën. Ook op het gebied van elektrisch vervoer is een aantal Green Deals afgesloten.

Lopende Green Deals

Afgeronde Green Deals

 • Openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur
 • Businesscase zonnig laden
 • Versnelling innovatie elektrische mobiliteit bij het MKB
 • Textielindustrie (e-distributie)
 • Zero Emissie Busvervoer
 • Business case zonnig laden, Essent
 • Duurzame mobiliteit provincie Utrecht
 • Versnelling Innovatie MKB
 • Metropool regio Amsterdam (MRA)
 • Rotterdam: halvering CO2-emissie
 • Netbeheerders: Smart Grids
 • Infrastructuur voor elektrisch vervoer
 • Gemeente Utrecht
 • PON (ontwikkeling nieuw type elektrische voertuigen)
 • Green Deal Autodelen

Service menu right