Cijfers elektrisch vervoer

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt RVO.nl maandelijks een overzicht van de aantallen elektrische voertuigen en laadpunten in Nederland. Dit overzicht is op hoofdlijnen en in de vorm van een infographic weergegeven. U mag deze met bronvermelding gebruiken. 

Een meer gedetailleerd en Engelstalig overzicht 'Statistics Electric Vehicles in the Netherlands' treft u als pdf ook op deze pagina aan.

Internationaal

Nederland wordt internationaal gezien als een grote speler op het gebied van elektrische mobiliteit. Samen met China en Frankrijk toont Nederland de sterkste groei in volledig elektrische voertuigen (BEV) in 2017. En op het gebied van laadinfrastructuur is er geen land met dezelfde dichtheid aan laadpunten. In Nederland is er meer dan 1 (semi)publiek laadpunt per 4 elektrische auto’s beschikbaar.

Internationale statistieken

•    European Alternative Fuels Observatory (EAFO)
•    Global EV Outlook 2018
•    Annual report of the Hybrid and Electric Vehicles Technology Collaboration Programme

Service menu right