De gevolgen voor hoogcalorisch gas (H-gas)

Ongeveer tachtig industriële grootverbruikers gebruiken momenteel hoogcalorisch gas (H-gas). Dit gas kwam vooral uit kleinere gasvelden in Nederland en de Noordzee.

Wat verandert er?

Het Nederlandse H-gas wordt al enkele jaren aangevuld met geïmporteerd gas. Sinds 1 oktober 2014 wordt alle H-gas toegelaten dat aan de nationale standaarden voldoet. Tegelijkertijd is de maximale Wobbe-index van het H-gas verhoogd naar 55,7 MJ/m3(n).

Waar komt het nieuwe H-gas vandaan?

Het nieuwe H-gas komt naar Nederland via pijpleidingen uit Rusland en Noorwegen. En via de Rotterdamse Haven uit landen als Qatar en Algerije, in de vorm van vloeibaar aardgas (LNG). Dit wordt als hoogcalorische gas op het H-gas net ingevoed.

Hoogcalorisch gas

Wat zijn de gevolgen?

Nieuw H-gas gaat mogelijk meer variëren in gassamenstelling waardoor de verbrandingseigenschappen wijzigen. H-gas verbruikers hebben hun gasapparatuur mogelijk aangepast om voldoende veilig te blijven werken. Het nieuwe H-gas blijft, uit welk land het ook komt uiteraard wel aan bepaalde kwaliteitseisen, zoals de Wobbe-index, voldoen.

Hier heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat gedegen afspraken over vastgelegd in de Regeling gaskwaliteit.

Wat moet u doen?

Gebruikers van H-gas hebben hun gasapparatuur, zoals gasturbines en gasmotoren, voor 1 oktober 2014 moeten aanpassen. De meeste industriële gebruikers van H-gas hebben dit al gedaan. U nog niet? Neem dan contact met ons op. Of met uw fabrikant, leverancier of installateur.

Waar moet uw gasapparatuur aan voldoen?

De specificatie van het nieuwe H-gas is vastgelegd in de hierboven vermelde Regeling Gaskwaliteit. Elke gebruiker van H-gas moet, eventueel samen met zijn leveranciers, bepalen of, en zo ja welke aanpassing voor zijn installatie nodig is om veilig aardgas te blijven gebruiken. Dit hangt af van de gassamenstelling ter plaatse, de gasapparatuur en de staat van onderhoud.

GATE: tankmanagement

De GATE LNG Terminal werkt met tankmanagement om grote sprongen in de kwaliteit van het aardgas te voorkomen. Hier heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat om verzocht.

GTS: permanente installatie

GTS heeft geïnvesteerd in een permanente installatie om de Wobbe-index bij te regelen. Een signaleringssysteem informeert gebruikers over de op locatie te verwachten gassamenstelling.

Service menu right