De gevolgen voor laagcalorisch gas (G-gas)

Alle huishoudens en de meeste bedrijven en gebouwen gebruiken laagcalorisch gas (G-gas). Dit gas behoudt minstens tot 2021 de huidige kwaliteit en zeer waarschijnlijk veel langer.

Wat is laagcalorisch gas?

Laagcalorisch gas (G-gas) wordt sinds de jaren zestig vooral gewonnen in Slochteren. De afkorting G-gas komt van Groningen-gas. In de decennia daarna is er een deel hoogcalorisch gas uit kleine velden aan toegevoegd. Door onderlinge menging en menging met stikstof blijft de kwaliteit gelijk aan G-gas. Dit gemengde G-gas wordt ook wel pseudo-G-gas genoemd.

Wat verandert er?

G-gas wordt aangevuld met H-gas, gemengd met onbrandbaar stikstof. De toenemende import van H-gas heeft dus ook gevolgen voor de samenstelling van G-gas. Toch blijft de Wobbe-index van G-gas voorlopig binnen de huidige grenzen, minstens tot 2021 en zeer waarschijnlijk veel langer. Ook het gehalte aan koolwaterstoffen blijft beperkt. Groen gas, voornamelijk lokaal geproduceerd, wordt zo gemengd of bewerkt dat het geschikt is voor gebruikers van G-gas. De (verwachte) veranderingen van G-gas staan in de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Wat zijn de gevolgen?

In de toekomst zal ook voor het G-gas onder andere de Wobbe-index een bredere spreiding kennen. Momenteel ontwikkelen fabrikanten gastoestellen die  geschikt zijn voor nieuw aardgas. Deze toestellen worden vanaf 2018 verplicht gesteld.

Wat moet u doen?

Als gebruiker van G-gas hoeft u voorlopig niets te doen, tenzij u een nieuwe ketel aanschaft. Informeer dan bij uw installateur of gasleverancier naar de mogelijkheden. Laat uw gasapparatuur hoe dan ook regelmatig onderhouden. Uw regionale netbeheerder of uw installateur kan u hierover adviseren.

Service menu right