Veelgestelde vragen Gassamenstelling

Wij hebben voor u een aantal veelgestelde vragen over G-gas op een rij gezet.

Veelgestelde vragen

Wie betaalt voor de aanpassingen aan mijn gasapparatuur?

Voorlopig is er geen sprake van aanpassingen aan huishoudelijk gasapparatuur, als gevolg van de komst van ander gas. Eventuele veranderingen treden op zijn vroegst na 2021 op.
Wel is regelmatig onderhoud van belang. Het onderhoud aan de gebruikersinstallatie (bijvoorbeeld cv-ketel maar ook WKK motor) is voor uw eigen rekening of voor de eigenaar van de woning (bijvoorbeeld bij een huurwoning).

Als gasmotoren worden bijgesteld, leidt dat dan tot prestatieverlies en dus uiteindelijk hogere gebruikskosten?

Bijstelling kan leiden tot een klein prestatieverlies. Daar staat tegenover dat de bijgestelde gasmotor op gas uit meer bronnen kan draaien. Hierdoor ontstaat er voor de Nederlandse gasmarkt meer aanbod. En een groter gasaanbod is gunstig voor de prijs van het gas.

Als ik een leverancier kies die alleen ‘Slochteren-gas‘ aan mij levert, moet ik dan ook maatregelen nemen?

Contractueel bestaat er niet zoiets als ‘Slochteren-gas’. U krijgt gas geleverd met Wobbe-aanduidingen als G-gas en dergelijke. Feitelijk koopt u als klant energie bij uw leverancier. De fysieke gasstromen kunnen totaal anders zijn dan de contractuele omdat al het getransporteerde gas door hetzelfde transportsysteem stroomt.

Ook als uw leverancier alleen gas uit het Slochteren-veld heeft gecontracteerd, zult u niet alleen dit gas ontvangen. Dit hangt namelijk af van de positie van uw aansluiting aan het net en de fysieke voedingspunten die zich stroomopwaarts daarvan bevinden.

Dus alle apparaten bij alle klanten die aangesloten zijn op het G-gas systeem moeten geschikt zijn om deze verschillende typen aardgas verantwoord te kunnen gebruiken of verbranden.

Voor huishoudens treden eventuele veranderingen overigens op zijn vroegst na 2021 op.

Ik woon in Noord-Nederland, niet zo ver van Slochteren. Is het voor mij dan ook echt nodig rekening te houden met andere gaskwaliteiten?

Ja, ook in Noord-Nederland komen andere gassamenstellingen voor.

Ik heb een contract voor de afname van groen gas. Moet ik dan ook rekening houden met aanbod van andere gassen?

Ja, de handel in groen gas is een virtuele markt, gebaseerd op groencertificaten. In werkelijkheid zal er ook ander gas bij u geleverd worden. U dient op termijn dus ook rekening te houden met een veranderende samenstelling.

Wie is volgens de wet verantwoordelijk voor een juiste afstelling van de apparatuur, als op termijn de samenstelling van het gas verandert?

Wettelijk gezien blijft u zelf verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van uw gasapparatuur.

Mijn gasmotor moet worden voorzien van een klopregeling. Is daarvoor subsidie beschikbaar? Draagt de netbeheerder bij in de kosten?

Nee, de overheid heeft hier geen subsidieregeling voor.
Ook de netbeheerder draagt niet bij in de kosten. De netbeheerder is een door de overheid wettelijk gereguleerde onderneming. Als de netbeheerder hieraan zou moeten bijdragen moet dat in de wet worden geregeld.

Gaat gas anders ruiken?

Nee, de specifieke gasgeur wordt kunstmatig toegevoegd. Dat blijft zo.
De specifieke gasgeur wordt uit veiligheidsoogpunt toegevoegd. Van nature is gas nauwelijks te ruiken.

Kunnen gasleidingen door de veranderingen in gassamenstelling worden aangetast?

Nee, dat is niet het geval.

In hoeverre is Groen Gas er de oorzaak van dat sommige klanten maatregelen nu moeten nemen?

De opkomst van Groen Gas draagt er aan bij dat de gassamenstelling meer gaat variëren. Het is echter vooral de structurele toename van LNG en import van gassen uit het buitenland die er voor zorgen dat voor een aantal toepassingen maatregelen moeten worden genomen.

Mijn cv-ketel moet worden vervangen. Moet ik rekening houden met de veranderingen in gassamenstelling voor G-gas in de toekomst.

De huidige G-gas samenstelling blijft voorlopig voldoen aan de huidige specificaties en zal op zijn vroegst na 2021 een verandering ondergaan. Fabrikanten van cv-ketels zijn nu druk met het ontwikkelen van gastoestellen die geschikt zijn voor de toekomstige gassamenstelling. Zodra deze toestellen op de markt zijn dan adviseren wij bij de aanschaf van een nieuwe cv-ketel of een ander toestel de nieuw ontwikkelde toestellen te kiezen.

Service menu right