Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek

Hoeveel geld investeert de Rijksoverheid jaarlijks in energieonderzoek? En in welke thema’s? En in welke type onderzoek? Dat staat in de jaarlijkse ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’ die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken samenstelt.

De Monitor laat zien hoeveel geld er naar de verschillende typen onderzoek gaat en naar welke energiethema’s. In 2016 heeft de Rijksoverheid €151 miljoen in energieonderzoek geïnvesteerd. Na een dip in 2011 zijn de totale overheidsinvesteringen in energieonderzoek altijd op of boven de €150 miljoen uitgekomen.

Nadruk energiebesparing en duurzame opwekking

Uit de Monitor blijkt dat vóóral de energiethema’s ‘duurzame energie opwekking’ met €61 miljoen (41% van het budget) en energiebesparing met €50 miljoen (33% van het budget) het hart van de overheidsinvesteringen vormden. De investeringen in energiebesparing zijn vergelijkbaar met eerdere jaren, met uitzondering van een piek in 2016. Het geïnvesteerde bedrag in fossiele brandstoffen steeg het afgelopen jaar. 95% ging naar onderzoek in energie-opslag en CO2–afvang en -opslag

Grootste deel investering naar industrieel onderzoek

In 2016 zijn de investeringen verdeeld over een mix van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Vooral publieke investeringen in industrieel onderzoek stegen de afgelopen jaren sterk. Dit jaar ging er meer geld naar de Topsector Energie EU-projecten die zich richten op CO2-afvang en -opslag.

Geldstroom van overheid naar praktijk

Het ministerie van Economische Zaken is met € 129 miljoen de grootste financierder van energieonderzoek in Nederland. Daarna volgen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (€ 17 miljoen). Een aanvullende € 5 miljoen is geïnvesteerd door overige publieke instellingen. € 103 miljoen kwam via RVO.nl bij bedrijven terecht.

Meer weten?

> Bekijk in de RVO-projectendatabase welke projecten een bijdrage van RVO.nl hebben gekregen

> Download de Monitor publiek gefinancierd Energieonderzoek 2017

Service menu right