Service menu right

Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek

Hoeveel geld investeert de rijksoverheid jaarlijks in energieonderzoek? En in welke thema’s? En in welke typen onderzoek? Dat staat in de jaarlijkse Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelde deze monitor samen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De Monitor laat zien hoeveel geld er naar de verschillende typen onderzoek gaat en naar welke energiethema’s. In 2018 investeerde de rijksoverheid € 225 miljoen in energieonderzoek. Dit is het hoogste bedrag sinds 2011. De extra investeringen komen voort uit de zogeheten klimaatenvelop om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Nadruk op energiebesparing en duurzame opwekking

Uit de Monitor blijkt dat de energiethema’s duurzame energieopwekking en energiebesparing het hart van de overheidsinvesteringen vormden. In duurzame energieopwekking werd € 97 miljoen geïnvesteerd (43% van het budget) en in energiebesparing € 66 miljoen (29% van het budget).

De investeringen in bijna alle energiethema’s stegen in 2018. Een opvallende stijging is zichtbaar in investeringen in onderzoek op het gebied van waterstof en brandstofcellen. Hierin is in 2018 ongeveer € 11 miljoen geïnvesteerd. Dit is 5% van het budget.

Grootste deel investeringen naar industrieel onderzoek

In 2018 waren de investeringen verdeeld over een mix van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Vooral publieke investeringen in industrieel onderzoek namen de afgelopen jaren sterk toe. Ook ging er in 2018 meer geld naar projecten die zich richten op experimentele ontwikkeling, zoals pilots onder reële omstandigheden.

Geldstroom van overheid naar praktijk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is met € 174 miljoen de grootste financier van energieonderzoek in Nederland. Daarna volgt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met € 27 miljoen. Relatief nieuw zijn de bijdragen van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (€ 10 miljoen) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 8 miljoen).

Meer weten?

  • Bekijk in de RVO-projectendatabase welke projecten een bijdrage van RVO hebben gekregen.
  • Download de Monitor publiek gefinancierd Energieonderzoek 2018.
 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *