Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek

05-10-2020

Hoeveel geld investeert de rijksoverheid jaarlijks in energieonderzoek? En in welke thema’s? En in welke typen onderzoek? Dat staat in de jaarlijkse Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelde deze monitor samen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Deze Monitor laat zien hoeveel geld de rijksoverheid in 2019 heeft geïnvesteerd in energieonderzoek. En ook welke partijen (bedrijven en kennisinstellingen) deze investeringen hebben ontvangen. Verder maakt de Monitor inzichtelijk hoe de publieke investering over de verschillende typen onderzoeken en de energiethema’s is verdeeld.

Highlights 2019

In 2019 is er binnen regelingen van de Rijksoverheid € 287 miljoen publiek geld geïnvesteerd in energieonderzoek en -innovatie. Dit is een flinke stijging ten opzichte van voorgaande jaren doordat er meer budget beschikbaar was in 2019. De verandering van de Demonstratie Energie Innovatie regeling (DEI) naar de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie regeling (DEI+) is verantwoordelijk voor een toename van ongeveer € 37 miljoen. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is er ongeveer € 12 miljoen geïnvesteerd in circulaire economie (recycling en hergebruik) en ongeveer € 35 miljoen in de Demonstratieregeling klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI).

Stijging in investeringen in demonstratie

Van deze € 287 miljoen in 2019 werd 45% (€ 130 miljoen) geïnvesteerd in energiebesparing, 28% (€ 81 miljoen) in onderzoek naar energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en 5% (€ 14 miljoen) in onderzoek naar waterstof en brandstofcellen. Ten opzichte van 2018 is er in 2019 met name een stijging te zien in investeringen in demonstratie. Voor fundamenteel onderzoek en industrieel onderzoek is in diezelfde periode een daling te zien. Investeringen in experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsonderzoek bleven nagenoeg gelijk.

Geldstroom van overheid naar praktijk

Het ministerie van EZK is de grootste financier van energieonderzoek met een bijdrage van 50% (€ 143 miljoen) van de totale publieke bijdrage. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) volgt met 18% (€ 52 miljoen). De ministeries IenW en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) investeren respectievelijk 16% (€ 46 miljoen) en 12% (€ 33 miljoen).

Meer weten?

  • Bekijk in de RVO-projectendatabase welke projecten een bijdrage van RVO hebben gekregen.
  • Download de Monitor publiek gefinancierd Energieonderzoek 2019.
 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.