Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek

Hoeveel geld investeert de Rijksoverheid jaarlijks in energieonderzoek? En in welke thema’s en welk type onderzoek? Dat staat in de jaarlijkse ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’ die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samenstelt.

De Monitor laat zien hoeveel geld er naar de verschillende typen onderzoek gaat en naar welke energiethema’s. In 2016 heeft de Rijksoverheid €150 miljoen in energieonderzoek geïnvesteerd.

Dit bedrag is lager dan de €190 miljoen die in 2015 werd geïnvesteerd. Dit verschil is te verklaren door de beschikkingen van NWO die in 2015 zijn gedaan, maar ook de jaren daarna nog worden besteed. Sinds 2011 zijn de totale overheidsinvesteringen in energieonderzoek altijd op of boven de €150 miljoen uitgekomen.

Energiebesparing en Duurzame energieopwekking

Uit de Monitor blijkt dat vóóral de energiethema’s ‘duurzame energieopwekking’ met €64 miljoen (42% van het budget) en energiebesparing met €67 miljoen (44% van het budget) het hart van de overheidsinvesteringen hebben gevormd. Bij energiebesparing is dit een stijging geweest ten opzichte van voorgaande jaren. Het geïnvesteerde bedrag in onder andere fossiele brandstoffen is gedaald in het afgelopen jaar.

Industrieel Onderzoek

In 2016 zijn de investeringen verdeeld over een mix van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Vooral industrieel onderzoek heeft in het afgelopen jaar een sprong gemaakt ten opzichte van voorgaande jaren.

Dit is te verklaren vanuit de daarop gerichte investeringen vanuit TNO, ECN en de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) op dit gebied.

Ook demonstratie heeft een groot deel van de investeringen ontvangen. Deze ontwikkeling is sinds 2014 ingezet als direct gevolg van de binnen het Energieakkoord gemaakte afspraken en de Demonstratie Energie Innovatie regeling (DEI) die daaruit voortvloeide.

Geldstroom

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is met € 128 miljoen de grootste financier van energieonderzoek in Nederland, gevolg door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (€ 5 miljoen) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 5 miljoen).

Een aanvullende € 12 miljoen is geïnvesteerd door overige publieke instellingen. € 99 miljoen heeft via RVO.nl de bedrijven bereikt.

Meer weten?

> Bekijk in de RVO-projectendatabase welke projecten een bijdrage van RVO.nl hebben gekregen

> Download de Monitor publiek gefinancierd Energieonderzoek 2016

Service menu right