Ontwikkel sociaal systeem

Het huidige energiesysteem is geoptimaliseerd. Een duurzame energievoorziening vergt baanbrekende innovaties. Ook het sociale systeem rondom een energie-innovatie moet veranderen.

Nieuwe technologie in vijandige omgeving

Er zijn veel mogelijke oplossingen. Elke oplossing vergt een eigen infrastructuur met daarmee overeenkomende belangen. Daarbij komt dat nieuwe technologieën ‘hopeful monstrosities’ zijn. Dr. Jacco Farla, Universiteit Utrecht, lichtte tijdens een workshop van Agentschap NL toe waarom de term hopeful monstrosities treffend is:

 • Nieuwe technologieën functioneren (nog) niet naar behoren en zijn duur.
 • Wet- en regelgeving is er nog niet op aan aangepast.
 • Er is nog geen vraag naar

Alles ontbreekt aan een nieuwe technologie:

Het probleem van de technologie-ontwikkelaar is dat hij de technologie moet inpassen in een ‘vijandige’ omgeving. Onderzoekers moeten niet alleen de techniek ontwikkelen. Ook het sociale systeem waarin de techniek functioneert, moet opgebouwd worden. ‘De nieuwe technologie past eerst veel minder goed in onze manier van doen en denken dan de bestaande technologie.’ Door specifieke belemmeringen in het sociale systeem rond een technologie aan te pakken, vergroot de kans op toepassing. De ontwikkeling van technologie en systeem, versterken elkaar dan. Dát is de uitdaging van gammawetenschappelijk onderzoek voor innovatie.

 • Consumentenvoorkeuren
 • Competenties consumenten
 • Wet- en regelgeving
 • Productiestructuur
 • Opleiding werknemers
 • Standaarden
 • Benodigde infrastructuren
 • Symbolische en culturele betekenis
 • Competenties toeleveranciers

  Service menu right