Systeemmodel omarmd

Collectief proces, grillig verloop: innovatiesysteemmodel

Historische analyses tonen aan: innoveren is een collectief proces. Het verloopt niet lineair maar chaotisch met vele terugkoppelingen.

De benadering van innovaties als systeem is de opvolger van het lineaire model. Niet de fasen van innovaties staan centraal, maar de omgeving, de processen tussen actoren en instituties in het innovatiesysteem.

De partijen in het innovatiesysteem (actoren) rond een bepaalde technologie beĆÆnvloeden gezamenlijk, in wisselwerking, het innovatieproces. De regels van het spel (instituties) zijn daarbij van belang. Ook deze zijn niet constant maar veranderen. Hierdoor ontstaat een grillige en moeilijk voorspelbare dynamiek.

Houd rekening met sociale factoren

Houd rekening met de kenmerken van een innovatiesysteem en innovatieproces rond een technologie, dit vergroot de kans op succes. Dat is een centrale boodschap in de Innovatie Agenda Energie. Vanuit dit perspectief belichten we op deze website het belang van niet-technische kennis en methoden voor energieonderzoek.

Service menu right