Zoek steun innovatie-experts

Meer energie-innovaties van bedrijven moeten leiden tot een succesvolle introductie op de markt.

De naar binnen gerichte visie van productontwikkeling, waarin weinig oog is voor de omgeving, de markt en de wensen van klanten, blijkt geen succesvolle innovatiestrategie. Het betrekken van experts die hier verstand van hebben, is dan ook een heel goed idee.

Innovatiewetenschappers en consultants kunnen helpen met het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Wat is de diagnose van innovatiesysteem? Zijn er zwakke schakels tussen de zeven functies van het technologiespecifieke innovatiesysteem?
  • Structural Technology Assessment: wat zijn de sociale en technologische kenmerken van de innovatie en waar is investering nodig?
  • Stakeholderanalyse: wat betekent de innovatie voor verschillende belanghebbenden?
  • Welke drempels moeten overwonnen worden? Welke verkeerde afslagen moeten vermeden worden?
  • Hoe organiseer ik het innovatieproces? Waar is versterking nodig?

 

Service menu right