Goede match vereist

Hoe kunt u de juiste specialisten betrekken bij uw project?

Selectie wetenschapper

Goed onderzoek begint met het stellen van de juiste vraag aan de juiste wetenschapper.

Onderzoekers willen de juiste gammaspecialisten bij het project betrekken. Daarvoor moet de onderzoeksvraag helder zijn: Waar verwachten onderzoekers dat het ontwikkelingsproces van de energie-innovatie problemen gaat geven? Wat voor soort kennis is nodig om deze problemen het hoofd te bieden?

Affiniteit met bètawetenschappen vereist

Niet alleen kennis van het innovatiesysteem rond de technologie is een vereiste. Het persoonlijk karakter van de gammawetenschapper is minstens zo belangrijk.

Marco Hekkert licht toe: ‘Wees selectief met het inzetten van gammawetenschappers, niet alleen kennis van het innovatiesysteem rond de technologie is een vereiste. Het persoonlijk karakter is minstens zo belangrijk. De wil moet er zijn om samen te werken met bètawetenschappers, lang niet alle gammawetenschappers willen dat door het cultuurverschil. En de gammawetenschapper moet goed kunnen communiceren met bètawetenschappers. Als dat niet het geval is, ontstaat er een enorme kloof.’

Aantrekkelijk onderzoek

Publiceer of bezwijk

Het moet voor universitaire gammawetenschappers aantrekkelijk zijn om zich met het onderzoek te bemoeien. Dat betekent dat het onderzoek moet kunnen leiden tot publicaties. Er moet een of andere vorm van continuïteit in zitten. Het gammaonderzoek hoeft niet één energieonderzoek te betreffen, een promotieonderzoek kan over meerder projecten gaan. Enige onzekerheidsreductie is belangrijk; een onderzoek van een half jaar is voor een universiteit niet interessant. Als bekend is dat er meerdere onderzoeken vanuit een bepaald thema volgen, dan kan de gammaonderzoeker er een rode draad in vinden en er alsnog op promoveren.

Consultants

Indien het project niet interessant is voor universitaire gammawetenschappers omdat er geen promotieonderzoek in zit door een te korte doorlooptijd, kunnen energieonderzoekers een consultant inschakelen.
 

Het SUST enable forum ondersteunt bijvoorbeeld MKB ondernemers bij duurzame innovatieprocessen. De stichting biedt leden consultants aan die geen wetenschappelijke pretenties hebben tegen het ‘garagetarief’ (60 euro per uur).

Marko Hekkert, lid van de Raad van Toezicht van de stichting, legt uit: ‘De consultants van het SUST enable forum kunnen de vraag helpen beantwoorden: ‘Waar hapert het innovatieproces, waar gaat het niet goed?’ Een universitaire gammaonderzoeker wil het probleem bestuderen, die brengt het veld in kaart, die gaat kijken hoe het product matcht met de behoeften van de klant, die onderzoekt de wet- en regelgeving met betrekking tot de technologie. Daar is veel tijd voor nodig, voor een onderzoeksdesign, dataverzameling, analyse. Met andere woorden: de gammaonderzoeker bestudeert terwijl de consultant adviseert op grond van de kennis en ervaring die hij heeft. Dat is een groot verschil. Wetenschappers zijn doorgaans ook niet goed in consultancy werk.’

Conclusie: energieonderzoekers hebben door de aard van hun project en hun vraag, soms meer baat bij een consultant dan bij een universitaire gamma-expert.

Service menu right