Neem de tijd

There is no quick fix

Rome is niet in één dag gebouwd. Drempels slechten en barrières doorbreken kost tijd. Met realistische ambities kunnen onderzoekers stappen in de juiste richting zetten. Marko Hekkert, professor Innovation System Dynamics aan de Universiteit Utrecht, adviseert om multidisciplinaire samenwerking de tijd te geven: ‘Investeren is nodig in langlopende projecten waarin de onderzoekers de tijd nemen om elkaars toegevoegde waarde uit te testen. De aanvankelijke sceptische houding kan zo overwonnen worden. Veel gammawetenschappers gebruiken geen kwantitatieve modellen.

Een bètawetenschapper zal dan bijvoorbeeld vragen: ‘hoe zeker zijn de voorspellingen, kan er geen gevoeligheidsanalyse gemaakt worden?’. Vaak kan dat dus niet. ‘We denken dat het ongeveer zo zit’, kan een antwoord zijn van de gammawetenschapper. Een specialist in het doorrekenen van nieuwe energietechnologie vindt dit veel te vaag. Die is gewend om uitspraken te doen als: ‘deze technologie zal leiden tot x besparing en we verwachten dat het y zal kosten’. Als een innovatiewetenschapper de slaagkans van een technologie analyseert, is het lastig om exacte voorspellingen te doen gezien het grote aantal factoren dat hier op van invloed is. Daardoor kan hij niet de uitspraak doen: ‘als je deze stappen neemt en rekening mee houdt met deze factoren, dan lukt het’. De bètawetenschapper verwacht zekerheid en ziet onzekerheid als teken van ‘slechte wetenschap’. Het is dus belangrijk om tijd te nemen om aan elkaar te wennen en elkaars inzichten te begrijpen. Korte projecten leveren niet zoveel op. Minimaal een jaar samenwerken is nodig om kruisbestuiving te krijgen. De culturen zijn te verschillend. Anders belandt het gammaonderzoek in de la.’

Service menu right