Tips voor succesvolle multidisciplinaire aanpak

Houd rekening met succesfactoren

Een zee aan informatie over gamma-onderzoek; een woud met mogelijkheden. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Hier vindt u tien korte, bondige en trefzekere tips. Heeft u een aanvullende tip? Mail uw tip naar gammaonderzoek@RVO.nl.

 1. Verken de inzichten uit de innovatiewetenschap en neem afstand van het lineaire, verouderde model. Bekijk bijvoorbeeld de Innovatiemotor (Hekkert en Ossebaard, 2010).
   
 2. Ken de drempels voor multidisciplinaire samenwerking.
   
 3. Selecteer oplossingen om deze drempels te slechten.
   
 4. Verkrijg inzicht in de kenmerken van het innovatiesysteem rond de technologie. Maak gebruik van diagnoses van de functies in het systeem. Identificeer de sterke en zwakke kanten. Hoe kan gammakennis het systeem verder versterken?
   
 5. Formuleer de gammawetenschappelijke vragen die relevant zijn. Vraag Agentschap NL voor advies en bekijk de sectie Gammavraagstukken.
   
 6. Neem de tijd om de juiste gammawetenschapper te vinden. Indien het onderzoek niet aantrekkelijk is voor universiteiten, zoek dan een gammaconsultant die het innovatiesysteem en de technologie begrijpt en die kan communiceren met bètawetenschappers.
   
 7. Reserveer tijd om elkaar te leren kennen en begrijpen. Besteedt veel aandacht aan het samenwerkingsproces.
   
 8. Geef veel aandacht aan de integratie van het gammaonderzoek in het project. Voorkom ‘end-of-pipe-gamma’: geïsoleerd onderzoek eindigt in de bureaula.
   
 9. Denk niet alleen aan het toevoegen van gammaonderzoeksvragen. Ook het toepassen van adviezen uit de innovatiewetenschap in de projectaanpak is slim.
   
 10. Denk aan deze tips. Ga de uitdaging aan. Het gaat niet vanzelf. Wees niet bang. Mislukken mag. Het is een wezenlijk onderdeel van innoveren.

Service menu right