Service menu right

Vergelijking brandstofprijzen (Europese pilot)

Benzine, elektrische, hybride – er bestaan allerlei soorten auto’s. Gaat u binnenkort een auto aanschaffen? Dan wilt u natuurlijk weten welke auto de beste keuze is voor u. Factoren die daarbij een rol spelen, zijn de verschillende soorten brandstof en de prijs daarvan. Om u hier meer inzicht in te geven, vindt u vanaf juni 2020 bij tankstations de gemiddelde brandstofprijzen per 100 km. In januari 2020 starten wij met een pilot om te kijken op welke wijze u het beste geïnformeerd kunt worden over de verschillende brandstofprijzen.

Alternatieve brandstoffen in opkomst

Op dit moment rijden de meeste Nederlanders op fossiele brandstoffen: benzine, diesel en lpg. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, stoten auto’s broeikasgassen uit. Deze gassen zijn slecht voor het klimaat. Er zijn steeds meer betaalbare auto’s verkrijgbaar die minder of geen broeikasgassen uitstoten tijdens het rijden. Deze auto’s rijden op elektriciteit, waterstof of groen gas (cng), zogenoemde alternatieve brandstoffen. De prijsvergelijking die u bij de tankstations ziet, biedt inzicht in wat deze brandstoffen kosten. Daarmee wil de overheid eraan bijdragen dat u bij de keuze voor een nieuwe auto de alternatieve brandstoffen beter kunt meewegen.

Bij de tankstations komen de prijzen per 100 km van 6 brandstoffen te staan: benzine, diesel, lpg, elektriciteit, waterstof en groen gas. Het inzichtelijk maken van de prijzen bij tankstations is een Europese verplichting die in juni 2020 ingaat. De prijsvergelijking wordt geplaatst bij tankstations verspreid over Nederland.

Europese pilot

Het tonen van een indicatie van de brandstofprijzen per 100 km gebeurt eerst in de vorm van een pilot. Aan deze pilot nemen 8 Europese lidstaten deel, waaronder Nederland. De pilot loopt van 6 januari 2020 tot en met 15 maart 2020. In die periode hangen wij bij 8 tankstations een scherm of poster met de prijzen. Met deze pilot onderzoeken wij hoe we straks, in juni 2020, de prijsvergelijking het beste kunnen laten zien. Daarbij betrekken wij de consumenten van de tankstations. Zij kunnen bij ons aangeven wat zij de beste manier vinden. Ook vragen we naar de ervaringen van de deelnemende tankstationondernemers. 

Indicatie brandstofprijzen per 100 km

Bij het tankstation ziet u per brandstof de prijsindicatie per 100 km. Deze prijs wordt berekend op basis van het verbruik van de meest verkochte nieuwe auto binnen een autosegment. Het verbruik per type auto varieert.

De overheid monitort de ontwikkelingen van de automarkt aan de hand van 5 segmenten (A, B, C, D en E). Deze indeling is gebaseerd op de grootte (lengte x breedte) van de voertuigen. Hieronder ziet u per segment enkele voorbeelden van auto's die daarbij horen:

 • A = kleine segment (Kia Picanto, Volkwagen Up)
 • B = compacte segment (Volkswagen Polo, Dacia Duster)
 • C = kleine middenklasse segment (Ford Focus, Seat Leon ST)
 • D = hogere middenklasse segment (Volvo V60, Mitsubishi Outlander)
 • E = grote en/of luxe en/of sportieve segment (Jaguar I-Pace, Tesla Model s)
In Nederland rijden vooral auto's uit de segmenten A, B en C. In de prijsvergelijking tonen wij de prijzen voor de segmenten B, C en D om zo ook de prijs voor waterstof te kunnen laten zien. Er zijn namelijk alleen waterstofauto's in segment D. Voor lpg tonen wij in segment D geen prijs. Het aantal verkochte auto's was hiervoor te laag. De berekening die u ziet, is een indicatie van de brandstofprijs per 100 km.  Onderstaand een voorbeeld van een poster die bij de tankstations hangt.
 

Nederland werkt mee aan een Europese pilot om na te gaan hoe de consument het beste te informeren over de prijs van alternatieve brandstoff­en zoals groen gas, elektriciteit en waterstof. Op deze poster ziet u een prijsindicatie van brandstoff­en per 100 km voor auto’s in drie segmenten: B (compacte personenauto’s); C (kleine middenklasse personenauto’s) en D (middenklasse personenauto’s).
Deze prijzen zijn berekend aan de hand van het gemiddelde brandstofverbruik van de meest verkochte auto binnen het desbetreffende segment in Nederland het afgelopen jaar en aan de hand van de gemiddelde brandstofprijs van de afgelopen periode. Voor elektrisch laden is een aanname gedaan voor de laadmix (exclusief aanschafkosten). Dit is: 60% thuisladen, 10% op werk laden, 20% openbaar laden en 10% op de snelweg. De werkelijke prijs verschilt per persoonlijke situatie. In sommige gevallen is geen prijs opgegeven omdat hier nog geen auto’s voor beschikbaar zijn in het desbetreffende segment (waterstof) of het verkoopaantal te laag was (LPG segment D).
De indicatie van de brandsofprijzen per 100 KM zijn voor:

 • Benzine: €9,58 (segment B); €9,74 (segment C); €13,04 (segment D)
 • Diesel: €6,64 (segment B); €6,30 (segment C); €7,67 (segment D)
 • Groen gas (CNG): €4,79 (segment B); €5,18 (segment C); €6,21 (segment D)
 • LPG: €6,33 (segment B); €6,26 (segment C)<>Elektriciteit: €4,32 (segment B); €5,78 (segment C); €4,49 (segment D)
 • Waterstof: alleen segment D: €9,95

Hoe wordt de brandstofprijs berekend?

Binnen het Europese project is gewerkt aan een methode om de prijzen te berekenen voor de verschillende brandstoffen per 100 km. Dit gebeurt aan de hand van het gemiddelde brandstofverbruik van de meest verkochte nieuwe auto binnen een segment. Het brandstofverbruik per 100 km wordt uitgedrukt in de WLTP-waarde. WLTP staat voor Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Deze waarde vermenigvuldigen we met de gemiddelde prijzen per type brandstof (zie de tabel hierboven) binnen elk segment. De prijzen die worden getoond, geven per segment een indicatie van de brandstofprijzen weer. Er is gerekend met gemiddelde waarden. Er worden geen real-timeprijzen getoond bij de tankstations.

Het verbruik van een auto is afhankelijk van zijn uitvoering (motorvermogen, accessoires), maar ook van de rijstijl. Dit kan dus sterk variëren per situatie. Voor de prijs van elektrisch laden is een aanname gedaan voor de laadmix. Deze mix bestaat uit: 60% thuisladen, 10% op werk laden, 20% openbaar laden en 10% op de snelweg. De werkelijke prijs verschilt per persoonlijke situatie. Als u elektrisch rijdt kan het bijvoorbeeld zijn dat u niet de mogelijkheid heeft om thuis te laden. In dat geval betaalt u gemiddeld een hoger bedrag per 100 km.
 
Download onderstaand document voor meer informatie over de berekening van de prijzen.

Overige kosten autobezit

Bij de aanschaf van een auto zijn niet alleen de brandstofprijzen van belang. U heeft ook te maken met de volgende vaste en variabele kosten:

 • aanschafprijs inclusief bpm (belasting van personenauto’s en motorfietsen)
 • onderhoudskosten
 • motorrijtuigenbelasting (mrb)
 • verzekering
Kijk voor meer informatie hierover op de volgende websites:

Klimaateffecten auto's

Wilt u meer weten over de CO2-uitstoot van auto's? Dan kunt u ook kijken naar het energielabel van de auto. Dit label geeft aan hoeveel kooldioxide (CO2) de auto gemiddeld uitstoot. Hoe lager deze uitstoot, des te beter het corresponderende energielabel.

Deelnemende tankstations pilot

Er nemen 8 tankstations deel aan de pilot van brandstofprijsvergelijking en die vindt u in onderstaande viewer.

Viewer deelnemende tankstations