Service menu right

Waterstof

Een energiedrager als cruciale schakel in de energietransitie. Waterstof kan gezien worden als opslag- en transportmedium om de benodigde flexibiliteit te leveren in een toekomst van enkel hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast zijn de toepassingsgebieden talrijk. Op deze pagina vindt u informatie over onze regelingen, programma’s en netwerken.

 

CO₂-vrije energie- en grondstof

Energie- en klimaatdoelstellingen

De klimaatdoelen zijn: in 2030 een CO2-emissiereductie van 49% en in 2050 100% reductie. Duurzaam opgewekte waterstof kan een bijdrage leveren aan het bereiken van deze doelen. Bekijk de ambities die Nederland heeft in het klimaatakkoord.

Subsidie en financiering

Stimulering door middel van fiscaal voordeel of via een (innovatie) subsidie. Bekijk de mogelijkheden.

Waterstof in de praktijk

Lees meer over innovatieve waterstofprojecten die ondernemers dankzij subsidie kunnen uitvoeren.

Meer weten?

Nederland heeft mooie samenwerkingen op het gebied van ontwikkeling en advies over de inzet van waterstof.