Agenda Stad

Agenda Stad is een samenwerking tussen het Rijk, steden en stakeholders om steden duurzamer, slimmer en socialer te maken.

Steden en stedelijke regio’s zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie, omdat het broedplaatsen zijn voor innovaties en start-ups en dus ook voor bedrijven.

RVO.nl ondersteunt City Deals

RVO.nl ondersteunt bij de totstandkoming van City Deals. In de City Deal werken steden en private partijen samen. RVO.nl stelt samen met steden en stakeholders een agenda op, die Nederlandse steden in concurrentiekracht en in leefbaarheid tot de wereldtop laat behoren. RVO.nl levert inhoudelijke expertise (bijvoorbeeld het ministerie van EZ bijvoorbeeld over de Woonconnect database).

Inhoudelijke expertise die we kunnen inzetten voor stedenpartners zijn:

  • expertise over financial engineering
  • uitvoeren van regioscans
  • expertise rond energietransitie
  • een vastgoedinvesteringsprogramma campussen
 
 

Voor Iedereen

Iedereen kan meedoen aan Agenda Stad en zo bijdragen aan het ontwikkelen van visie, bestuurlijke slagkracht en innovatie. Volg de activiteiten op de site van Agenda Stad en praat mee op discussiefora. Doe voorstellen voor City Deals en het nieuws, blogs, interviews en publicaties.

agendastad logo

Agenda Stad is een initiatief van de ministeries van BZK, EZK en IenW. Lees meer in de Miljoenennota 2015 en de brief Werken aan groei.

Meer weten?

Over City Deals

Lopende City Dals Roadmap Next Economy

Service menu right