Energie in strategisch voorraadbeheer woningcorporaties

Meer artikelen

Woningcorporaties kunnen energie integreren in strategisch voorraadbeheer op basis van onderstaand stappenplan. Dit online hulpmiddel, ook wel bekend als Energiestuur biedt achtergrondinformatie en concrete tips voor uitvoering in de praktijk.

Het Energiestuur verdeelt het integratieproces in zes overzichtelijke fases: definieer, analyseer, ambieer, stimuleer, implementeer en evalueer. In tegenstelling tot de nummering kunt u starten vanuit elke fase. Het hulpmiddel verwijst bij de achtergrondinformatie en tips naar documenten en voorbeelden, zowel inhoudelijk als procesmatig. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is het Energiestuur ontwikkeld door W/E adviseurs in samenwerking met Aedes.

Start uw energiebesparing

Definieer de inhoud van het thema energie voor uw portefeuille. De vervolgpagina helpt u bij een heldere afbakening en definitie van het thema energie.
Analyseer de omgeving en de huidige situatie in prestatieafspraken. De vervolgpagina biedt u informatie over het analyseren van gegevens zoals Energie-Indexen en wws-punten en behoeften van de huurder.
Stel een doel voor het thema energie over een langere periode. Vanuit een analyse van de omgeving en huidige situatie kan een (voorlopige) ambitie worden geformuleerd.
Simuleer scenario’s en bepaal hoe het doel te bereiken. Stel een prestatieprognose op, op basis van het huidige beleid.
Implementeer het gekozen scenario. De vervolgpagina biedt handvatten voor de vraag wie welke rol heeft en wie welke taken heeft bij de verdere uitvoering.
Evalueer en monitor prestatie-indicatoren. Om de effectiviteit van energiebesparende maatregelen te kunnen beoordelen is monitoring van zowel de EI als het werkelijk energieverbruik aan te bevelen.
Bekijk de schematische weergave van het Stappenplan energiebesparing voor woningcorporaties.
Bekijk de schematische weergave van het Stappenplan energiebesparing voor woningcorporaties - met een toelichting.

Service menu right