Ambieer strategisch voorraadbeheer woningcorporaties

Meer artikelen

Achtergrond

Vanuit een analyse van de omgeving en huidige situatie kan een (voorlopige) ambitie worden geformuleerd. Om te sturen op resultaten moet je ambitie meetbaar zijn. Ankerpunt hierbij vormt het sectorconvenant energiebesparing voor de huursector: een gemiddelde EI=1,25  (voorheen energielabel B) over de gehele bestaande sociale woningvoorraad eind 2020.

Het voordeel van deze doelstelling is de aansluiting bij het landelijk energie-akkoord en de methodiek van Energie-Indexen, die concreet meetbaar is en sectorbreed wordt gemonitord middels SHAERE. In de praktijk hangt de haalbaarheid van deze ambitie af van o.a. de huidige energieprestatie en kwaliteit van de (eigen) voorraad, kwaliteit van de gehanteerde data, investeringsruimte, de ruimte voor huurverhoging, bereidheid van huurders, portefeuilleplan. Het ambitieniveau van een corporatie laat zich beschrijven door de enerzijds de neiging meer financieel of maatschappelijk gedreven te zijn en anderzijds de neiging meer vernieuwend danwel bestendigend te zijn.

Tips en ervaringen van De Groene Huisvesters
Voorbeeld: Woonwaard pleit voor conceptueel renoveren
Voorbeeld: Genomineerde corporaties voor Duurzaam Bouwen Award 2014
Rapport: Bedrijfsstijlen van woningcorporaties (Habiforum)

 

Wat kunt u doen?

Stel een ambitie vast die past op de (eerder) gekozen definitie van energie. De doelstelling EI=1,25 kan bijvoorbeeld verder worden gespecificeerd met een ondergrens, aantallen te verwijderen open verbrandingstoestellen, aantal te realiseren zonnepanelen, andere duurzame energietechnieken en nul-op-de-meter-woningen. Bij voorkeur is de doelstelling een integraal onderdeel van het kwaliteitsbeleid dat hoort bij het portefeuilleplan. Dat kan naar een meer gedifferentieerde doelstelling leiden, waarbij per product-marktcombinatie of strategielabel een bepaald gewenst huur- en kwaliteitsniveau (inclusief energieprestatie) wordt beschreven. Overweeg aansluiten bij beschikbaar budget en natuurlijke ingreepmomenten (stap-voor-stap) en/of radicale vernieuwing (in een klap). Betrek de huurders(wensen), bij het stellen van een ambitie; een gezamelijk belang!

Voorbeeld: Gewoon doen (Eigen Haard)
Voorbeeld: Huurders denken mee met duurzaamheidbeleid (Wooncompagnie)
Voorbeeld: De groene keuze van… (Dunavie)
Voorbeeld: Energieneutraal in 2030! (Wonion)
Voorbeeld: Staedion maakt korte metten met open verbrandingstoestellen

Service menu right