Analyseer strategisch voorraadbeheer woningcorporaties

Meer artikelen

Overheden en huurders hebben invloed op de volkshuisvestelijke opgave o.a. via de gemeentelijke woonvisie en/of prestatieafspraken. Het thema energie en duurzaamheid is een van de belangrijke prestatievelden daarin, vanwege de koppeling met een betaalbare sociale voorraad en klimaatbeleid.

Zo hebben gemeenten toegang tot 'Energie in Beeld', met daarin actuele cijfers van de netbeheerders over de CO2-uitstoot gebaseerd op het werkelijke energieverbruik. De landelijke invoering van 'het minder vrijblijvende energielabel' in 2015, zorgt voor onderscheid in de waarde van woningen.

Een woonlastenonderzoek in de eigen regio laten uitvoeren geeft inzicht in de urgentie van de sturing op energie. Naast een heldere definitie van het thema energie en analyse van externe factoren (woonvisie, woonlasten, etc.) is inzicht in de huidige energieprestatie (en andere kwaliteiten) van de eigen woningvoorraad noodzakelijk voor portefeuillemanagement. Check de kwaliteit van de informatie; zijn bijv. de Energie-Indexen en wws-punten op orde en compleet? Hoe hoogwaardiger en representatiever deze informatie is, des te beter is erop te sturen. Meten = weten = kunnen sturen!

Energieverbruikcijfers in Beeld (voor gemeenten)
Raadpleeg energielabels van woningen in de Energielabelatlas
Inzicht in waarde-effecten van duurzaamheidsinvesteringen in corporatiewoningen (Kadaster / Aedes)
Voorbeeld woonlastenonderzoek huurders (Rapport Rigo)
Huurcommissiebeleid Huurverhoging na woningverbetering (huurcommissie)
Regelgeving Energiebesparing en huurverhoging (Provincie Noord Brabant en Builddesk)

 

Wat kunt u doen?

Neem in elk geval het thema energie (en/of duurzaamheid) mee bij de afstemming over de woonvisie en prestatie-afspraken met huurders en overheden. Het landelijke inzicht in prestaties via het Corporatie Benchmark Centrum en SHAERE kan helpen bij het bepalen van de huidige (eigen) positie. Benut de door netbeheerders beschikbare gegevens van werkelijk energieverbruik en CO2-uitstoot in de voorraad en breng de woonlasten(ontwikkeling) in kaart. Betrek huurdersvertegenwoordiging en analyseer ook de woonwensen en klanttevredenheid in relatie tot de energieprestatie (bijv. tocht- en vochtklachten, behaaglijkheid en geluidsoverlast).

Handreiking prestatieafspraken energie Corporatiebouw (RVO)
Checklist prestatieafspraken voor huurdersorganisaties (De Woonbond)
Voorkom woonteleurstellingen met de woningchecklist (voor huurders)
Voorbeeld: driepartijenoverleg over energiebesparing in de huursector (Stookjerijk)
Voorbeeld: Convenant Samen Duurzaam Woningcorporaties (gemeente Amersfoort)

Service menu right