Implementeer strategisch voorraadbeheer woningcorporaties

Meer artikelen

Implementeren bestaat uit leren, maken en inpassen. En dat kost tijd. Doordat energie een integraal onderdeel is van vele beleidsfacetten, is voor een effectieve implementatie de samenwerking rondom het thema energie en duurzaamheid tussen verschillende afdelingen binnen de corporatie essentieel.

Bij voorkeur in een multidisciplinair team met leden uit de richtingen vastgoed, wonen, beleid en financiën. Dit voorkomt dat energie/duurzaamheid een 'eenzijdige' of 'eenzame' taak wordt. Randvoorwaarde voor succes met verduurzaming is het delen van dezelfde waarden (zoals duurzaamheid) en uitgangspunten van hoog tot laag in de organisatie. Een uitgewerkt portefeuillescenario dat tegemoetkomt aan de energiedoelstellingen kan dan goed worden vertaald naar complexbeheerplannen. Verdergaande verduurzaming en professionalisering van de (collectieve) energievoorziening vraagt gezien het specialisme om een separate entiteit of samenwerkingsvorm. Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) en Prestatiegericht aanbesteden helpt corporaties bij het invullen van de regierol naar de markt.

Regisserend opdrachtgeverschap (Aedes)
Rapport: Kosteneffectief verduurzamen bestaande woningbouw (RVO)
Voorbeeld: Reality Game voor intern draagvlak (Tablis Wonen)
Voorbeeld: Duurzaamheid is kernwaarde in de organisatie (Patrimonium Veenendaal)
Voorbeeld: Social Return in aanbestedingsbeleid (Wonen Limburg)
Voorbeeld: Energiebesparing en kostenreductie door slimme samenwerking (film E-sequent)
Voorbeeld: Samenwerking corporaties in Corporatie Energiebeheer

 

In de fase van implementeren rijst de vraag wie welke rol heeft en wie welke taken heeft bij de verdere uitvoering. Opdrachtgeverschap kan op diverse wijzen worden vormgegeven. Door slimme inkoop en samenwerking met de markt kan de balans tussen kosten en kwaliteit verder worden geoptimaliseerd. Er zijn diverse methodieken beschikbaar voor het ondersteunen van dit soort trajecten. Hierbij ontstaat een spanningsveld tussen wat de opdrachtgever/regisseur aan kennis en kunde in huis heeft en wat er aan de markt wordt overgelaten. Basis voor een goede samenwerking is het hanteren van een en dezelfde 'taal' en de beschikbaarheid van juiste data over complexen. In alle gevallen geldt dat het vroegtijdig betrekken van bewoners substantieel bijdraagt aan de kans van slagen aan woningverbeterprojecten.

Routeplanner Opdrachtgeverschap (Aedes)
De Zonnewijzer (RVO-Aedes)
Handreiking Warmtewet (Aedes)
Esco netwerk
Woonlastenwaarborg (De Woonbond)
Vliegende start met masterclass of workshop (Homemates) 
Voorbeeld: Woonlasten in beeld voor huurder (Klik voor wonen)
Voorbeeld: Woonconnect
Voorbeeld: Kwaliteit in balans (consortium RGSNL)
Voorbeeld: Prestatiegericht aanbesteden met GPR Gebouw (W/E adviseurs)

Service menu right