Energiebesparen voor corporaties en verhuurders

U biedt als corporatie of verhuurder betaalbare woningen aan mensen met een laag inkomen. Dat zijn belangrijke opgaves voor corporaties en verhuurders. Daarbij komt nog een belangrijke opgave: CO2-neutraal in 2050. Professionals in de woningbouw bieden wij verschillende financiële regelingen, praktijkverhalen, tools, achtergronden om die verduurzaming te realiseren.

Financieren van verduurzaming

RVO.nl heeft voor verhuurders een aantal regelingen. Die kunt u vinden onder de Subsidiewijzer. U kunt gebruik maken van de ISDE, Innovatiender aardgasloze wijken en Maatschappelijk verantwoord innoveren met energie.

Weet u ook dat het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen die ouder zijn dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief. Op de webpagina van de belastingdienst leest u daar meer over.

Aardgasvrije huisvesting?

Vorm als woningcorporatie een consortium en doe mee aan de Innovatietender aardgasloze wijken. Door deel te nemen aan deze tender vormt u een consortium waardoor de juiste partijen samenwerken om te komen tot het ontwikkelen van innovatieve ideeën gericht op goedkoper, aantrekkelijker, sneller en grotere aantallen. Er is € 12,5 miljoen beschikbaar in deze tender.

Maatschappelijk verantwoord innoveren met energie

Om verduurzaming te realiseren is innovatie nodig die verder gaat dan de traditionele institutionele grenzen, wetten, markten en technologie. Maatschappelijk verantwoord innoveren met energie kan inzicht geven in vragen die u als woningcorporatie tegen komt. Bijvoorbeeld: Hoe stimuleren we huurders om akkoord te gaan met vervanging van hun woning? En wat zijn succesvolle interventies om energieverbruik van lage inkomensgroepen te verlagen? Doe mee als woningcorporatie en ga aan de slag met maatschappelijk verantwoord innoveren met energie.

Financiële verduurzamingswijzer

In de Financiële verduurzamingswijzer vindt u handreikingen waarmee u de verduurzaming van uw vastgoedportefeuille kunt versnellen. Hiervoor zijn 5 corporaties geïnterviewd. De praktijkcasussen van deze corporaties bieden inzicht in de organisatie en de cultuur en hoe ze deze in beweging hebben gekregen. Concrete tips, diverse rekenmodellen en inzichten in doelstellingen en investeringsvoorstellen horen daarbij.

Ze laten zien waar ze tegenaan liepen en hoe ze daarmee omgingen. De leerpunten worden meegegeven, niet als blauwdruk voor andere corporaties, wel als inspiratie voor de eerstvolgende stap.

Energieprestatievergoeding (EPV)

Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM). Ze krijgen een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken. Het gaat om energiebesparende én energieleverende maatregelen.

De Energieprestatievergoeding (EPV) is een schriftelijke overeenkomst met daarin een betalingsverplichting van de huurder aan de verhuurder.

De beste tools voor energiebesparing

Voordat u als verhuurder aan de slag gaat, wilt u eerst zo goed mogelijk weten hoe u uw woningvoorraad het best kunt verduurzamen. Gebruik daarvoor deze handige tools:

  1. Energiebesparingsverkenner
  2. Energiesubsidiewijzer
  3. Kwaliteitscirkel
  4. Energie in strategisch voorraadbeheer woningcorporaties
  5. Infographic subsidies energiebesparende maatregelen voor VvE’s
     

Energiebesparen met renovatieconcepten

Downloads:

Service menu right