Service menu right

Energiebesparen voor Vereniging van Eigenaren

Heeft u binnenkort een Algemene Leden vergadering? En staat het onderhoud van het complex op de agenda? Er zijn nu subsidies en een gunstige financiering voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Energiebesparende maatregelen leveren u comfort op én ook een financieel voordeel.

Subsidie energiebesparing eigen huis VvE

Wanneer uw servicekosten gelijk blijven, gaan waarschijnlijk de woonlasten omlaag. En de waarde van uw woning stijgt. Maatregelen waarmee u dit kunt bereiken zijn bijvoorbeeld:

  • Isoleren van daken, vloeren, ramen, deuren en muren
  • Ventilatiesystemen
  • Zonnepanelen
  • Zonneboilers
  • Warmtepompen
  • Biomassaketels
  • Pelletkachels

Energiebesparingsverkenner

Met de Energiebesparingsverkenner kiest u zelf een besparingsmaatregel, waarna de verkenner het effect ervan weergeeft. Daarnaast verstrekt de Energiebesparingsverkenner advies waarmee u één van de volgende doelstellingen kunt realiseren: financieel voordeel, groener label, comfortverbetering, en het beste pakket aan maatregelen binnen een bepaald budget.

Prognose energiekosten

De Energiekostenprognose tool geeft u in 3 stappen een indicatie over de te verwachten energiekosten van de woning die u selecteert. De energiekosten worden, naast de hypotheek en huur, een steeds groter deel van de woonlasten.

Energie in strategisch voorraadbeheer

Woningcorporaties kunnen energie integreren in strategisch voorraadbeheer op basis van onderstaand stappenplan. Dit online hulpmiddel, ook wel bekend als Energiestuur, biedt achtergrondinformatie en concrete tips voor uitvoering in de praktijk. Het Energiestuur verdeelt het integratieproces in 6 overzichtelijke fases: definieer, analyseer, ambieer, stimuleer, implementeer en evalueer.

Energieadvies en Meerjarenonderhoudsplan

Met een Energieadvies krijgt u inzicht in wat voor uw gebouw(en) de beste mogelijkheden zijn om energie te besparen of op te wekken. Aanvullend kunt u ondersteuning krijgen middels procesbegeleiding. Voor zowel een energieadvies als de begeleiding is nu subsidie.

En in combinatie met dit Energieadvies kunt u een Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) laten opstellen om binnen 10 jaar te komen tot duurzaam onderhoud specifiek voor uw gebouw. Ook hiervoor is subsidie beschikbaar.

Subsidie en financiering

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt VvE's een aantal financieringsmogelijkheden voor het nemen van energiebesparende maatregelen en verduurzaming van de woningvoorraad:

In de praktijk

Bent u benieuwd naar VvE's die u al voorgingen met de SEEH? Lees onze Praktijkverhalen.