Energiebesparingsverkenner | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energiebesparingsverkenner

24-02-2021

Met de Energiebesparingsverkenner voor woningen bouwt u snel en gemakkelijk uw kennis en expertise uit. De verkenner speurt naar mogelijkheden om woningen zuiniger, comfortabeler of zelfs energieneutraal te maken.  Zo bent u voorbereid op een energieneutrale toekomst.

Banner Energiebesparingsverkenner

Nieuwe rekenmethode vanaf 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 wijzigt de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De energieprestatie wordt dan bepaald aan de hand van de NTA 8800 en niet meer aan de hand van de NEN 7120 NV. Dat betekent dat uitkomsten van onze website www.energiebesparingsverkenner.nl én de webservice Energiebesparingsverkenner voor Woningen (EBVW) niet meer gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten. Uitkomsten van de EBVW zijn vanaf dat moment gebaseerd op de verouderde norm.

RVO werkt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een nieuwe rekenkern op basis van de NTA 8800. Zij onderzochten daarbij ook de opties om de rekenkern gratis beschikbaar te stellen aan derden via een webservice, maar dat bleek juridisch helaas niet mogelijk. RVO zoekt nu samen met BZK naar andere manieren om de achterliggende informatie toch toegankelijk te maken voor organisaties. Zij kunnen er dan zo goed mogelijk gebruik van maken voor hun eigen dienstverlening aan woningeigenaren.

Online verkenner

Wilt u als installateur, makelaar of bank nog meer betekenen voor uw klanten? Of wilt u als woningcorporatie of gemeenteambtenaar meer inzicht in de mogelijkheden van energiebesparing? Wees dan slim en zet de Energiebesparingsverkenner in.

De verkenner is een online tool die concrete opties geeft om een woning of wijk duurzamer te maken. Met de verkenner verkent u oneindig veel scenario’s. Van 'kleine' energielabelsprongen tot energieneutraal. De verkenner toont ook voor elk scenario aan wat de kosten zijn voor energiebesparende, welke keuzes er mogelijk zijn en wat ze opleveren.

De verkenner geeft snel en makkelijk een beeld van wat mogelijk is en dat scheelt tijd en geld. In combinatie met uw eigen expertise kunt u uw klant optimaal adviseren en laat u geen kansen liggen. De tool:

  • is een snel en gemakkelijk instrument voor professionals in de woningbouw en gemeenteambtenaren
  • biedt snel inzicht in de mogelijkheden, investeringen en rendementen
  • geeft kant-en-klare maatregelen voor verschillende scenario’s zoals het verbeteren van het energielabel of Energie-Index of verbeteren van het comfort
  • is te gebruiken voor individuele woningen, wooncomplexen of diverse woningtypen in wijken
  • geeft inzicht in de waarde die bespaard wordt op de lange termijn met de contantewaardeberekening
  • biedt ook zicht op mogelijkheden voor een beperkt budget met de budgetverkenner

Benieuwd naar de Energiebesparingsverkenner voor woningen? Bekijk hieronder de korte introductiefilm over hoe u voor één woning of meerdere woningen verschillende scenario’s maakt. In de film wordt ook duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen de Reguliere Verkenner (labelsprongen tot en met  label A) en de Verkenner Hoge Ambities (nul op de meter of energie neutrale scenario’s).

Introductiefilm energiebesparingsverkenner

Energiebesparingsverkenner klein

2 varianten Energiebesparingsverkenner

De Energiebesparingsverkenner bevat 2 gescheiden varianten: de Reguliere Verkenner en de Verkenner Hoge Ambities.

Reguliere Verkenner

Deze verkenner geeft de mogeljkheid om diverse maatregelen te combineren tot pakketten tot maximaal label A. Hierbij is het ook mogelijk om te zoeken naar een optimaal pakket bij een gewenst label-, EI-, of comfortdoel of met de budgetverkenner binnen een bepaald budget te blijven. Bij de Reguliere Verkenner varieert de energetische kwaliteit van de woningen van zeer slecht tot zeer goed. Kortom de range van Labels G tot en met gangbare labels A.

Hoe verbetert u als makelaar, taxateur, hypotheekverstrekker, installateur, gemeenten of woningcorporatie een woning naar label A? Wat zijn de aardgasvrije mogelijkheden? Wat zijn de kosten en wat levert de besparing op? In deze film over de Reguliere Verkenner ziet u de scenario’s en hoe u de tool gebruikt. 

Introductiefilm Reguliere Verkenner

energiebesparingsverkenner

Verkenner Hoge Ambities

Bij de Verkenner Hoge Ambities leiden alle pakketten tot een zeer energiezuinige woning, tot op het niveau van energieneutraal, waarbij er geen of een zeer lage energierekening is. Bij deze verkenner is het mogelijk om eigen ambitieuze maatregelpakketten samen te stellen.

Ook is het mogelijk om met hulp van een aantal algemene keuzes een optimaal pakket te vinden. De verkenner geeft een snel en makkelijk overzicht van maatregelen voor een woning, straat of wijk. In combinatie met uw eigen kennis en expertise heeft u een mooi hulpmiddel in handen om uw ambities vorm te geven.

Gaat u in gesprek met mogelijke partners over uw besparingsambities? Met behulp van de Verkenner Hoge Ambities brengt u de scenario’s in kaart voor nul op de meter, energieneutraal en aardgasvrij. Bekijk hoe u de tool gebruikt in de film. 

Introductiefilm Verkenner Hoge Ambities

energiebesparingsverkenner

Handleiding

U leest in de handleiding Reguliere Verkenner hoe u de verkenner gebruikt, hoe u rappporten maakt en hoe u deze exporteert naar een ander bestand.

In de handleiding voor de verkenner hoge ambities leest hoe u de verkenner gebruikt, hoe u rappporten maakt en hoe u deze exporteert naar een ander bestand.

Voor wie is de tool?

Met de Energiebesparingsverkenner geeft u uw expertise en kennis een boost. Bekijk wat de voordelen voor u zijn. 

Woningcorporaties

Wilt u het bezit van uw corporatie klaarmaken voor een energieneutrale toekomst en besparen op energiekosten? Of wilt u de mogelijkheden voor een transitie naar aardgasvrij inzichtelijk maken of de woningen comfortabeler maken voor de huurders? Zet dan de verkenner in. Zo rekent u eenvoudig scenario’s door op de woningvoorraad, zoals labelstappen, verbeteringen Energie-Index en kosten voor energiebesparende maatregelen. Gegevens kunt u  tussentijds opslaan en exporteren. Verken uw keuzes voor maatregelen met de laagste maandelijkse energiekosten.

Installateurs en aannemers

Met de verkenner berekent u snel en makkelijk hoe de eigenaar of huurder van een woning energie kan besparen en daardoor lagere maandelijkse energiekosten heeft. Het resultaat? Betere offertes, tevreden klanten en u stimuleert ook nog eens duurzame investeringen.

Makelaars en taxateurs

Informeer uw klanten al in een vroeg stadium van het aankooptraject over de mogelijkheden van energiebesparing en wat dat oplevert in euro’s en wooncomfort. Lagere maandlasten helpen kopers bovendien met een hogere hypotheek waardoor zij meer toegang krijgen tot een betere woning.

Banken/hypotheekverstrekkers

Laat geen kansen liggen tijdens een hypotheekadviesgesprek. Met de verkenner laat u gemakkelijk zien hoe een woningeigenaar energie kan besparen en zo lagere maandelijkse energiekosten heeft. Met minder maandelijkse lasten door energiebesparende maatregelen kan uw klant een hogere hypotheek lenen. Dat betekent toegang tot een betere woning, meer wooncomfort en een tevreden klant.

Gemeenten

Hoe realiseert u energieneutrale wijken? Of stapt u op grote schaal over naar aardgasvrije woningen? De verkenner toont op eenvoudige wijze wat de mogelijkheden en kosten zijn voor meerdere woningen en zelfs voor complete wijken. Ze kunt u beter sturing geven en u geeft de verduurzaming van uw gemeente een boost.

Particuliere woningbezitters

Benieuwd welke maatregelen u als particulier kunt nemen om uw woning energiezuiniger en comfortabeler te maken? Kijk op de website Verbeter uw huis voor een advies op maat.

Data beschikbaar

De Rijksoverheid was van plan om de nieuw te ontwikkelen rekenkern via een webservice gratis beschikbaar te stellen aan organisaties. Juridisch is dit echter niet zonder meer mogelijk. We bieden de webservice daarom niet meer aan. De Rijksoverheid kijkt nu naar andere mogelijkheden om de informatie op een makkelijke manier aan te bieden .

Contantewaardeberekening

Het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs (NRVT) neemt de Energiebesparingsverkenner van RVO op in zijn taxatierapporten. De uitkomsten van de Energiebesparingsverkenner zijn als bijlagen toegevoegd aan het taxatierapport. De Energiebesparingsverkenner is een online rekenmodule met maatregelen voor:

  • verbetering van het energielabel of de Energie-Index
  • verhogen van het wooncomfort
  • verlagen van de energierekening. 
Met de contantewaardeberekening geeft de verkenner inzicht in de energiebesparingen op lange termijn. Ook bevat het rapport maatregelen voor energieneutraal en aardgasvrij wonen.

Energiebesparende maatregelen

Onder bepaalde voorwaarden mogen huizenkopers energiebesparende maatregelen via de hypotheek financieren. Zij kunnen een bedrag tot maximaal 106% van de waarde van de woning lenen, in plaats van 100% bij overige hypotheekleningen. Het Model Taxatierapport Woonruimte 2018, dat taxateurs per 1 april gebruiken, voegt de resultaten uit de Energiebesparingsverkenner standaard bij het taxatierapport als een woningeigenaar duurzaamheidsmaatregelen wil nemen.

Vragen over de constantewaardeberekening in de energiebesparingsverkenner?

Ga hiervoor naar het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs Nederlands Register Vastgoedtaxateurs (NRVT), of neem contact op met uw brancheorganisatie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.