Expertteam woningbouw

Hoe zorg ik ervoor dat het woningaanbod in mijn gemeente zo goed mogelijk aansluit op de woningbehoefte? Hoe benut ik op een goede manier de bestaande plancapaciteit, of versnel ik een project met verschillende belangen? Hoe kan ik als gemeente de transformatie van leegstaand vastgoed inzetten, of ruimte creëren voor mensen die samen hun eigen huis willen bouwen? Het antwoord hierop is maatwerk. Het Expertteam Woningbouw helpt u bij dit soort vraagstukken.

Wat doet het Expertteam woningbouw?

Het Expertteam Woningbouw werkt met en voor gemeenten, provincies en andere partijen aan integrale gebiedsontwikkeling en een toekomstgerichte woon- en leefomgeving met een focus op de woningbouwproductie. We analyseren de behoefte en brengen samen met u oplossingsrichtingen in kaart.

We stellen een aanpak voor en adviseren welke combinatie van instrumenten het meest effectief en efficiënt is voor de situatie. We brengen op verschillende manieren uitgebreide kennis en ervaring in. Dit doen we onder andere door:

 • hands-on ondersteuning door een expert
 • het opbouwen en delen van kennis rondom woningbouwvraagstukken

Onze expertises

De afgelopen jaren startte RVO.nl met verschillende expertteams op een aantal woningbouw thema’s. Deze expertteams stimuleerden de woningbouw op verschillende manieren. Door het vlottrekken van vastgelopen woningbouwprojecten en door transformatie van leegstaand vastgoed naar woningen te stimuleren. En door ruimte te creëren voor eigenbouw. Daarbij gaven de Expertteams advies op het gebied van planschaderisico’s.

De kennis en ervaring vanuit die expertteams benutten we nu verder via het Expertteam Woningbouw. Dit Expertteam biedt specifiek kennis en ervaring op de volgende gebieden:

 • bouwbegeleiding en plantoetsing
 • bestuur, beleid en communicatie
 • financieringsconstructies en betaalbaarheid
 • versnellen van gebiedsontwikkeling
 • versimpelen van gemeentelijke procedures
 • analyse van belemmerende marktomstandigheden  
 • bouwkundige wet- en regelgeving o.a. op gebied van transformatie en eigenbouw
 • fiscale en juridische mogelijkheden
 • de matching van eigenaren en potentiële afnemers
 • adviseren bij het onttrekken van (kantoor)bestemmingen
 • adviseren bij het schrappen van plancapaciteit, zodat directe of indirecte planschade door een bestemmingswijziging kan worden voorkomen.

Heeft u een vraag waarvoor u een andere expertise nodig heeft, maar heeft het wel betrekking op woningbouw? Neem dan contact met ons op.

Service menu right