Service menu right

Expertteam Woningbouw

10-11-2020

Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten en provincies bij woningbouwplannen die stagneren. Andere partijen die tegen belemmeringen aanlopen op het gebied van woningbouw, kunnen ook contact met ons opnemen. Denk daarbij aan woningcorporaties of projectontwikkelaars. We kijken dan of we samen met de betreffende gemeente een oplossing kunnen vinden.

Wat is het Expertteam Woningbouw?

Het Expertteam Woningbouw bestaat uit onafhankelijke deskundigen die hun sporen hebben verdiend bij de aanpak van complexe woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling. De teamleden brengen op verschillende manieren kennis en ervaring in. Bijvoorbeeld door:

 • hands-on maatwerkadvies en begeleiding bij concrete plannen of;
 • het ter beschikking stellen van opgedane kennis bij andere trajecten.
  in de download vindt u een selectie van expertises en experts in het Expertteam Woningbouw.

  Wat doet het Expertteam Woningbouw?

  Het Expertteam levert maatwerkadvies op verschillende vraagstukken rond gebiedsontwikkeling en woningbouw. Altijd met oog voor maatschappelijke thema’s en actuele ontwikkelingen die spelen op lokaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het ontwikkelen van gebieden, zoals bedrijventerreinen of stationsgebieden, naar woningbouwlocaties;
  • het gebruikmaken van de Crisis- en Herstelwet om projecten te versnellen;
  • het versnellen van het (bouw)proces door verschillende stakeholders in een sessie samen te brengen;
  • het op de juiste wijze benutten van de bestaande plancapaciteit;
  • het transformeren van leegstaand vastgoed in woningen of;
  • het creëren van ruimte voor mensen die samen hun eigen huis willen bouwen (CPO).

  Hoe werken wij?

  Als u ondersteuning zoekt bij gebiedsontwikkeling of een woningbouwvraagstuk, kunt u direct contact opnemen via woningbouw@rvo.nl.

  Soms kunnen we u gelijk op weg helpen, maar in veel gevallen betreft het een complexe vraag, waar verschillende partijen en belangen bij betrokken zijn. In dit geval plannen we eerst een oriëntatiegesprek met u en een van onze experts. Op basis van dit gesprek stellen wij samen een vervolgaanpak op.

  Tijdens de looptijd van het project komen onze experts, u en eventuele andere partijen een aantal keer bij elkaar. De aanpak is pragmatisch. Denk aan het versimpelen en verkorten van procedures en het afwegen van verschillende financiële oplossingen. We leggen de afspraken en adviezen gedurende het traject vast, met als doel deze kennis landelijk te delen, veelal via praktijkverhalen. Onze inzet is gericht op concrete woningbouwlocaties.

  Wat kost het?

  Voor een gemeente is de eerste afspraak kosteloos. Verdere inzet van het Expertteam vindt plaats op basis van een samenwerkingsovereenkomst en cofinanciering. Het Rijk betaalt 50% van de inzet van de experts voor u, tot een maximumbedrag van € 6.000 exclusief btw. De gemeente betaalt ook maximaal € 6.000 exclusief btw.

  RVO als coördinator

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Expertteam Woningbouw ingesteld om regionale partijen te helpen, die bij het realiseren van woningbouw tegen belemmeringen aanlopen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is coördinator van het Expertteam en het eerste aanspreekpunt.

  Viewer - Waar zijn wij actief?

  In deze viewer ziet u waar het Expertteam Woningbouw zich inzet en op welk vlak.

  Bent u tevreden over deze pagina?

  Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
  Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
  Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
  De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.