Service menu right

Transformatie van gebouwen

17-08-2020

Wilt u aan de slag met transformatie van vastgoed? RVO heeft de afgelopen jaren via een expertteam kennis en ervaring op het gebied van transformatie ontwikkeld.

Op deze pagina vindt u de beschikbare informatie en een aantal middelen om u op weg te helpen.

Wat is transformatie van gebouwen?

Transformatie is het omvormen van leegstaand vastgoed - zoals kantoren of zorginstellingen - naar bijvoorbeeld woningen.

Een derde van de leegstaande kantoren valt te transformeren tot woningen, rekening houdend met ligging, leefbaarheid en inbedding in een wijk. Dit aandeel ligt iets hoger bij maatschappelijk vastgoed, omdat leegstaande scholen en verzorgingshuizen qua ligging en structuur vaak goed passen bij de huisvesting van specifieke doelgroepen. Ervan uitgaande dat tot 2040 één miljoen nieuwe woningen nodig zijn, valt naar verwachting tot 15% hiervan met transformatie te verwezenlijken.

Transformatie is doorgaans sneller dan nieuwbouw en ook goedkoper bij gebouwen waarbij veel elementen kunnen blijven. Bovendien zijn de maatschappelijke baten hoger: het gaat leegstand en verloedering tegen.

Verschillende doelgroepen vinden hun plek in een transformatiepand. Studenten en jongeren, arbeidsmigranten, maar ook andere starters op de woningmarkt. Senioren, die langer zelfstandig blijven wonen, zijn een groeiende doelgroep. Ook woningen voor expats en doelgroepen in het hogere koop- en huursegment zijn mogelijk via transformatie. Verder worden veel panden geschikt gemaakt voor sociale huur, waarbij vergunninghouders een groeiende doelgroep zijn.

Aanpak lokale overheden

Veel gemeenten hebben een zogenoemde Kantorenloods aangesteld: een ambtelijke spin in het web ter ondersteuning van partijen die initiatieven willen nemen. In de praktijk blijkt dit de transformatie van leegstaande kantoorpanden aanzienlijk te versnellen.

Er zijn Kantorenloodsen – soms onder een andere benaming – in onder meer Amsterdam, Eindhoven, Haarlemmermeer, Arnhem, Rotterdam, Den Haag, Nieuwegein, Utrecht, Zwolle, Woerden en Amstelveen.

Ook provincies faciliteren bij transformatie. Zo speelt de provincie Utrecht een rol bij kennis- en netwerkontwikkeling, expertise en coaching, en ondersteuning op financieel vlak.

Regelhulp vastgoedtransformatie

Met de Regelhulp VastgoedTransformatie kunnen gemeenten, gebouweigenaren, ondernemers en collectieven controleren of hun transformatieproject haalbaar is. De regelhulp is een unieke indicator. Een vragenlijst maakt de financiële, bouwtechnische en maatschappelijke haalbaarheid snel duidelijk.

Met de Regelhulp kan iedereen meteen praktisch aan de slag. Het eind van de toets geeft een indicatie hoe kansrijk het plan is. Ook krijgt u inzicht in voorbeelden van mogelijke financieringsconstructies. Dat geeft houvast bij verdere gesprekken om het vastgoed te transformeren.

Ga naar de Regelhulp VastgoedTransformatie.

In de praktijk

In Nederland zijn al veel goede voorbeelden van transformatie. Een aantal daarvan vindt u in de Initiatieven database.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.