Juridische Expertpool Planschade (JEP) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Juridische Expertpool Planschade (JEP)

03-02-2021

Als gemeente wilt u ruimte maken voor zelfbouw. U wilt eigenaren van leegstaande kantoren de mogelijkheid geven om hun pand naar woningen te transformeren. Of u wilt vanwege krimp minder nieuwbouw realiseren dan een aantal jaren geleden is gepland.

In zulke gevallen zijn aanpassingen in de plancapaciteit en bestemmingsplannen nodig. Het terugdringen of wijzigen van plancapaciteit en het risico op planschade speelt in steeds meer gemeenten en provincies. Om meer inzicht te geven in deze risico’s en de mogelijkheden om hier op een goede manier mee om te gaan, biedt het Rijk de diensten aan van de Juridische Expertpool Planschade, de JEP.

Krimp

De krimp- en anticipeerregio’s hebben al langere tijd te maken met een overschot aan bouwtitels. Vaak worden op regionaal niveau afspraken gemaakt over de sloopopgave en de toegestane hoeveelheid te realiseren nieuwe woningen. Bij het wegbestemmen van woningbouwlocaties bestaat echter een risico op planschade. Sinds 2011 onderzoekt de JEP deze risico’s van planschade in krimp- en anticipeerregio’s.

Ook geeft de JEP Krimp advies over het beperken en voorkomen van planschade bij toekomstige plannen. Hierbij bekijken de experts iedere casus afzonderlijk. Opgedane kennis wordt anoniem en op verzoek gedeeld. Dit gebeurt schriftelijk of via bijeenkomsten.

Kantoren

Het Rijk ondersteunt via een Expertteam Transformatie gemeenten bij het transformeren van leegstaande gebouwen naar woonoplossingen. Deze leegstaande panden hebben meestal een ‘kantoor-’ of een andere ‘niet-woon’-bestemming. Ook zijn er veel bouwgronden waar een bestemming 'kantoor' op ligt, maar waar het niet meer raadzaam is om een kantoor neer te zetten.

Als de gemeente besluit om een bestemming van een locatie te wijzigen, kan er directe of indirecte planschade optreden. Het Rijk biedt de diensten een JEP. De Juridische Expertpool Planschade kan adviseren bij het onttrekken van (kantoor)bestemmingen of het schrappen van plancapaciteit, zodat directe of indirecte planschade door een bestemmingswijziging te voorkomen is.

U kunt de ‘JEP Kantoren’ inschakelen voor advies op maat. De opgebouwde kennis wordt gedeeld. Dit gebeurt via notities, maar ook door bijeenkomsten zoals het JEP-platform. Hierin zoeken gemeenten en provincies samen oplossingen voor vraagstukken op het vlak van herbestemming en planschade.

Zelfbouw

Het Expertteam Zelfbouw biedt praktische ondersteuning aan gemeenten met vragen of knelpunten op het gebied van (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Belangrijke factor hierbij is beschikbare grond. Als op bouwgrond al een bouwclaim rust van een projectontwikkelaar betekent dit dat bij ontbinding van de overeenkomst met deze ontwikkelaar mogelijk planschade optreedt.

Om de weg bij gemeenten vrij te maken voor zelfbouw, ondersteunt de JEP Zelfbouw bij de (her)bestemming van gronden voor zelfbouw. Het Expertteam Zelfbouw zet ook in op het delen van kennis over dit onderwerp, zowel digitaal als in bijeenkomsten en workshops.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.