Service menu right

Middenhuur

Wilt u als gemeente of corporatie aan de slag met middenhuur? Het Expertteam Woningbouw van RVO kan u helpen bij vragen over middenhuur. Het Expertteam adviseert over woningbouw in brede zin.

Wat is middenhuur?

Met het middenhuursegment bedoelen we woningen met een huurprijs tussen de € 700 en €1000, met sterke regionale prijsverschillen. Dit segment huurwoningen biedt een plek aan huishoudens die (nog) niet willen kopen of niet terechtkunnen in het sociale huur- of koopsegment. Te denken valt aan starters, jonge gezinnen en senioren. Er is een groot tekort aan woningen in dit segment. Vooral in gemeenten met een gespannen woningmarkt, zoals in de grote steden. Ook in andere delen van Nederland is vraag naar middenhuur. Maar deze is niet overal even groot. Dat maakt het zo belangrijk om deze woningvraag op lokaal niveau aan te pakken.

Aanpak (lokale) overheden

Woningmarktbeleid vergt samenwerking met medeoverheden, woningcorporaties en private partijen. Dit betekent op lokaal niveau met elkaar overleggen en afspraken maken. De gemeenten zijn hierin de centrale spelers: de verantwoordelijkheid voor een passende woningvoorraad ligt bij hen.

Het kabinet onderschrijft de noodzaak van meer betaalbare huurwoningen en geeft daarom landelijke prioriteit aan middenhuur. Op lokaal niveau gingen gemeenten, bouwers, investeerders, corporaties en huurders met elkaar om de tafel.

Het Rijk riep hiervoor de ‘Samenwerkingstafel Middenhuur’ in het leven. Deze samenwerkingstafel bracht partijen in beweging om meer middenhuur te bouwen. De deelnemers aan de landelijke Samenwerkingstafel waren vertegenwoordigers van de VNG, Aedes, Woonbond, HPP, IVBN, Bouwend Nederland, NVM, Neprom en de Rijksoverheid.

De landelijke tafel verzamelde de uitkomsten van 12 lokale tafels. Ze kwam tot een aantal aanbevelingen aan het kabinet over stimuleren van de middenhuur.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.