Service menu right

Expertteam Woningbouw en stikstofproblematiek

Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkte Nederland aan maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat de PAS niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemming voor (bouw)activiteiten. De uitspraak leidde ertoe dat (bouw)projecten door heel Nederland zijn gestagneerd of op losse schroeven kwamen te staan.

Loopt u als gemeente of provincie aan tegen stagnatie van woningbouwplannen als gevolg van de stikstofproblematiek? Dan kunt u voor ondersteuning terecht bij het Expertteam Woningbouw en de helpdesk van BIJ12.

Vergunningsplichtig?

AERIUS is de rekentool (AERIUS Calculator) waarmee de stikstofdepositie op een natuurgebied als gevolg van een bouwproject wordt berekend. Volgend op de uitspraak van de Raad van State is in september 2019 een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar gesteld. Projecten die volgens de rekentool geen effect hebben op de natuur, kunnen inmiddels weer worden voortgezet.

Aan de hand van dit stappenplan kunt u vaststellen: 

  • of u vergunningplichtig bent onder de Wet natuurbescherming, en
  • welke instrumenten u kunt inzetten om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen.
Om de vergunningsverlening voor woningbouw verder op gang te helpen, presenteerde het kabinet op 13 november 2019 een pakket aan maatregelen om stikstofruimte te creëren voor de bouw van 75.000 woningen in 2020.

BIJ12

BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie van de 12 provincies. Deze heeft een helpdesk voor iedereen met vragen over:

  • stikstof
  • vergunningverlening
  • de toepassing van het nieuwe beleid bij toestemmingverlening
  • de AERIUS Calculator

De provincies, of het daarvoor bevoegde ministerie, beantwoorden vragen over een specifieke vergunning of toestemmingsbesluit. Kijk voor meer informatie en voor een overzicht van hun contactgegevens op de website van BIJ12.

Expertteam Woningbouw

Het Expertteam Woningbouw kan gemeenten helpen bij concrete projecten, ook wanneer stikstof daarbij de knellende factor is. Het Expertteam ondersteunt gemeenten bij het proces, maar kan daarnaast inhoudelijk meedenken over de problematiek.

Ook initiatiefnemers kunnen eventuele stroeve processen aan het Expertteam doorgeven. Het Expertteam kan dan contact opnemen met de desbetreffende gemeente of provincie om te kijken of zij kunnen helpen.

U kunt per mail rechtstreeks contact met ons opnemen via woningbouw@rvo.nl.