Transformatie van gebouwen

Wilt u aan de slag met transformatie van vastgoed? RVO.nl heeft de afgelopen jaren via een expertteam kennis en ervaring op het gebied van transformatie ontwikkeld. Op deze pagina vindt u de beschikbare informatie en een aantal hulpmiddelen om u op weg te helpen.

Wat is transformatie van gebouwen?

Transformatie is het omvormen van leegstaand vastgoed zoals kantoren of zorginstellingen, naar bijvoorbeeld woningen.

Een derde van de leegstaande kantoren kan getransformeerd worden tot woningen, rekening houdend met ligging, leefbaarheid en inbedding in een wijk. Dit aandeel ligt iets hoger bij maatschappelijk vastgoed, omdat leegstaande scholen en verzorgingshuizen qua ligging en structuur vaak goed passen bij de huisvesting van specifieke doelgroepen. Wanneer er vanuit wordt gegaan dat tot 2040 nog één miljoen nieuwe woningen nodig zijn, kan naar verwachting 10 à 15% hiervan met transformatie van leegstaand vastgoed gerealiseerd worden.

Transformatie is doorgaans sneller dan nieuwbouw en bij gebouwen waar veel elementen gehandhaafd kunnen worden, goedkoper. Tevens zijn de maatschappelijke baten hoger: leegstand en verloedering worden tegengegaan.

Verschillende doelgroepen vinden hun plek in een transformatiepand. Studenten en jongeren, arbeidsmigranten, maar ook andere starters op de woningmarkt. Senioren, die langer zelfstandig blijven wonen, zijn een groeiende doelgroep. Ook woningen voor expats en doelgroepen in het hogere koop- en huursegment worden door transformatie gerealiseerd. Tevens worden veel panden geschikt gemaakt voor sociale huur, waarbij o.a. vergunninghouders een groeiende doelgroep zijn.

Aanpak lokale overheden

Veel gemeenten hebben een zogenoemde Kantorenloods aangesteld: een ambtelijke spin in het web ter ondersteuning van partijen die initiatieven willen nemen. In de praktijk blijkt dit de transformatie van leegstaande kantoorpanden aanzienlijk te versnellen.

Er zijn Kantorenloodsen – soms onder een andere benaming – in onder meer Amsterdam, Eindhoven, Haarlemmermeer, Arnhem, Rotterdam, Den Haag, Nieuwegein, Utrecht, Zwolle, Woerden en Amstelveen.

Ook provincies faciliteren bij transformatie. Zo speelt provincie Utrecht een rol bij kennis- en netwerkontwikkeling, biedt expertise en coaching, en kan daarnaast ook op financieel vlak ondersteunen bij wenselijke transformaties.

Regelhulp VastgoedTransformatie

Met de Regelhulp VastgoedTransformatie kunnen gemeenten, gebouweigenaren, ondernemers en collectieven controleren of hun transformatieproject haalbaar is. De regelhulp is een unieke indicator. Aan de hand van een vragenlijst wordt de financiële, bouwtechnische en maatschappelijke haalbaarheid snel duidelijk.

Met de Regelhulp kan iedereen meteen praktisch aan de slag. Het eind van de toets geeft een indicatie hoe kansrijk het plan is. Ook krijgt u inzicht in voorbeelden van mogelijke financieringsconstructies. Dat geeft houvast bij verdere gesprekken om het vastgoed te transformeren.

Ga naar de Regelhulp VastgoedTransformatie.

Downloads

Onderstaande documenten bieden inzicht in onderwerpen die spelen bij transformatie, zoals ruimtelijke ordening, het bouwbesluit, geluidregelgeving, belasting en duurzaamheid.

In de praktijk

In Nederland zijn al veel goede voorbeelden van transformatie te vinden. Een aantal hiervan vindt u in de Initiatieven database.

 

Meer weten?

Service menu right