Expertteam woningbouw | RVO.nl

Service menu right

Wat is het Expertteam Woningbouw?

06-04-2021

Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten en provincies bij woningbouwplannen die stagneren. Andere partijen die tegen belemmeringen aanlopen op het gebied van woningbouw, kunnen ook contact opnemen. Denk daarbij aan woningcorporaties of projectontwikkelaars. Samen met de betreffende gemeente proberen de teamleden een oplossing te vinden.

Wat doet het Expertteam Woningbouw?

Het Expertteam levert maatwerkadvies op verschillende vraagstukken rond gebiedsontwikkeling en woningbouw. Altijd met oog voor maatschappelijke thema’s en actuele ontwikkelingen die spelen op lokaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het ontwikkelen van gebieden, zoals bedrijventerreinen of stationsgebieden, naar woningbouwlocaties, zie de pagina Versnellen van gebiedsontwikkeling
  • het gebruikmaken van de Crisis- en Herstelwet om projecten te versnellen;
  • het versnellen van het (bouw)proces door verschillende stakeholders in een sessie samen te brengen;
  • het op de juiste wijze benutten van de bestaande plancapaciteit; 
  • het transformeren van leegstaand vastgoed in woningen, zie de pagina Vastgoedtransformatie of
  • het creëren van ruimte voor mensen die samen hun eigen huis willen bouwen (CPO), zie de pagina Zelfbouw.

Maak kennis met het Expertteam Woningbouw

Het Expertteam Woningbouw bestaat uit een team RVO-adviseurs en een pool van onafhankelijke deskundigen, die hun sporen hebben verdiend bij de aanpak van complexe woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling. Afhankelijk van de vraag schakelt RVO passende bemiddeling in. Dit varieert van het in contact brengen van gemeenten die van elkaar kunnen leren tot een langer traject met hands-on maatwerkadvies. Dit betekent dat een expert in een vastgestelde periode een aantal keer langskomt en de gemeente als sparringpartner verder helpt. Het aanbod van het expertteam is altijd maatwerk.

Teamleden

Op de pagina teamleden Expertteam Woningbouw stellen wij u graag voor aan een aantal van onze experts. U leest bovendien meer over hun expertises.

Hoe werkt het Expertteam Woningbouw?

Als u ondersteuning zoekt bij gebiedsontwikkeling of een woningbouwvraagstuk, kunt u direct contact opnemen via woningbouw@rvo.nl.

Soms kunnen de deskundigen van het Expertteam u gelijk op weg helpen, maar in veel gevallen gaat het over een complexe vraag, waar verschillende partijen en belangen bij betrokken zijn. In dit geval plant het team eerst een oriëntatiegesprek met u en een van onze experts. Op basis van dit gesprek stelt het team samen een vervolgaanpak op.

Tijdens de looptijd van het project komen onze experts, u en eventuele andere partijen een aantal keer bij elkaar. De aanpak is pragmatisch. Denk aan het versimpelen en verkorten van procedures en het afwegen van verschillende financiële oplossingen. We leggen de afspraken en adviezen gedurende het traject vast, met als doel deze kennis landelijk te delen, veelal via praktijkverhalen. Onze inzet is gericht op concrete woningbouwlocaties.

Wat kost het?

Voor een gemeente is de eerste afspraak kosteloos. Verdere inzet van het Expertteam vindt plaats op basis van een samenwerkingsovereenkomst en cofinanciering. Het Rijk betaalt 50% van de inzet van de experts voor u, tot een maximumbedrag van € 6.000 exclusief btw. De gemeente betaalt ook maximaal € 6.000 exclusief btw.

RVO als coördinator

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Expertteam Woningbouw ingesteld om regionale partijen te helpen, die bij het realiseren van woningbouw tegen belemmeringen aanlopen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is coördinator van het Expertteam en het eerste aanspreekpunt.

Viewer - Waar zijn wij actief?

In deze viewer ziet u waar het Expertteam Woningbouw zich inzet en op welk vlak.

Meer weten?

Expertteam Woningbouw - overzichtspagina

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.