Frisse Scholen

Meer artikelen
Plein Oost school Haarlem

Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid.

Energiegebruik en een gezond binnenklimaat kunnen soms tegenstrijdig zijn. Voldoende ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat, maar ventileren kost ook energie.

Laag energiegebruik

Het energiegebruik in veel scholen is hoog. Vooral het elektriciteitsverbruik is gemiddeld genomen vergeleken met de normvergoeding, de afgelopen jaren flink gestegen. De energieprijzen zullen naar verwachting de komende jaren verder stijgen. Frisse scholen zorgen voor:

  • Besparing op de energie (kostenbesparing),
  • Minder luchtvervuiling (beperking CO2-uitstoot/broeikaseffect),
  • Vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen.

Binnenmilieu

Een slechte kwaliteit van binnenmilieu leidt tot gezondheidsklachten. In 70-80% van de klaslokalen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de CO2-concentratie te hoog (> 1200 ppm). Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit. Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, oververhitting in de zomer en problemen met daglicht en verlichting. Meer informatie hierover vindt u in de rapporten Onderzoek kwaliteit binnenmilieu basisscholen, Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting vo en po nulmeting 2013 en het rapport bij 'Downloads'.

Een gezond binnenmilieu zorgt voor:

  • Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel,
  • Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel,
  • Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel.

Verder gelden voor schoolgebouwen ook eisen vanuit wet- en regelgeving, zoals onder meer het Bouwbesluit, de Wet Milieubeheer, de arbocatalogus (VO en PO) en de keuring(en) ten aanzien van airconditioningsystemen (EPBD en F-gassen).Tot slot levert een energiezuinige, gezonde, duurzame school maatschappelijk gezien een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en de omgeving.

Green Deal Scholen

RVO.nl is met haar Frisse School-activiteiten partner in de uitvoering van de Green Deal Scholen. RVO.nl levert ook de secretaris van de Green Deal Scholen. Doel van de Green Deal is om de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs te versnellen. De Green Deal helpt schoolbesturen en gemeenten om energiezuinige, gezonde en betaalbare scholen te realiseren.

logo Green Deal Scholen

Service menu right