Een energieneutrale school

Meer artikelen

In januari 2015 zijn de eisen voor de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor de bouw onderwijsgebouwen met bijna 50% ten opzichte van 2009. Voor onderwijsfuncties is in januari 2015 de EPC-eis aangescherpt van 1,3 naar 0,7. In 2020 zullen energieprestatie-eisen verder worden verlaagd naar bijna energieneutraal. Overheidsgebouwen moeten dat al vanaf 2018.

Recente voorbeelden uit de praktijk laten zien dat onderwijsgebouwen met een zeer lage EPC technisch goed haalbaar is. Dit komt vaak door een combinatie van maatregelen:

 • compact bouwen;
 • goede warmte-isolatie
 • kierdichting;
 • zonwering;
 • efficiënte verwarming;
 • vraaggestuurde ventilatie;
 • (passieve) koeling;
 • en goed geregelde verlichting.

Een drietal BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) eisen vervangt per 2020 de EPC als maat voor de energieprestatie vervangen. Lees hier meer over in het nieuwsbericht dat RVO.nl publiceerde.

Leren van koplopers

Afgelopen jaren zijn al diverse scholen gebouwd met een EPC lager dan 0,4. Van de ervaringen van deze koplopers is veel te leren. Voorbeelden van (bijna) energieneutrale scholen vindt u in de Database Energiezuinig Gebouwd.

Lees ook de onderzoeksrapporten Top 15 energiezuinige scholen 2014 en Top 15 energiezuinige scholen 2015

Uit gerealiseerde projecten, atelierbijeenkomsten en uit monitoring blijkt onder andere dat:

 • Verlichting de grootste energiepost is; daarna volgen ventilatie en verwarming;
 • Innovatieve technieken beperkt worden toegepast, zoals gebruik van glas/kasconstructie, biomassa, warmte-koude-opslag (WKO’s) en nieuwe ventilatiesystemen;
 • Meerkosten voor de bouw van energiezuinige scholen redelijk beperkt zijn; de proceskosten zijn vooralsnog hoger;
 • Innovatieve contracten en financiering nog beperkt worden toegepast (voorbeelden zijn: Total Costs of Ownership (TCO-) benadering, voorfinanciering door de markt, werken met geïntegreerde contracten (DBFMO of delen hiervan ), werken met prestatiecontracten);
 • Bij de oplevering een goede controle nodig is (is alles aanwezig en werkt alles naar behoren?);
 • In de gebruiksfase- zeker als er meer en ingewikkelder installaties zijn toegepast - meer aandacht nodig is voor beheer, onderhoud, contractbeheer, en voor de gebruikers;
 • In de gebruiksfase meer aandacht is nog voor het controleren van energiegebruik en energierekeningen (energiemonitoring) en voor optimaliseren en her-inregelen.

Succesfactoren zijn:

 • Goede samenwerking tussen gemeente en schoolbestuur;
 • Goed opdrachtgeverschap, dit kan ook worden ingehuurd;
 • Goede samenwerking met marktpartijen;
 • Werken in een integraal bouwteam;
 • Flexibel ontwerpen;
 • Ambities helder formuleren, zorgen voor draagvlak bij alle partijen en dit borgen in het gehele bouwproces.

Meer informatie vindt u in deze publicaties.

Monitoring resultaten van 8 zeer energiezuinige scholen

Acht ‘bijna energieneutrale scholen’ zijn een jaar lang gemonitord. Het gaat om vijf ‘NESK’-scholen, plus drie andere bijzondere zeer energiezuinige nieuwbouwscholen. Eind 2016 zijn de resultaten van de 8 scholen geanalyseerd.

 • Belangrijkste conclusies:
  Zeer energiezuinige scholen bouwen is technisch haalbaar. De acht scholen besparen gemiddeld 80% ten opzichte van de norm op het moment dat zij de bouwvergunning kregen. Eén school is energieneutraal, en één zelfs energieleverend. Verder blijkt ook dat er meer aandacht nodig is voor goede oplevering, inregeling, gebruik, beheer en onderhoud om te garanderen dat de scholen daadwerkelijk zo energiezuinig en fris zijn als is beoogd, ook gedurende de exploitatieperiode.
 • Bekijk het rapport ‘Acht Scholen naar Energieneutraal

6 Bijzondere Frisse Scholen

In 2008 schreef het toenmalige ministerie van VROM de tender ‘Naar Energiezuinige Scholen en Kantoren’ (NESK) uit. Dit leidde tot de ontwikkeling en bouw van 6 bijzondere Frisse Scholen: scholen met een goed binnenklimaat en een energieprestatie die anticipeert op toekomstige eisen. Deze gerealiseerde scholen maken nieuwsgierig: is het binnenmilieu werkelijk fris, in hoeverre wordt energieneutraliteit al bereikt? En, heel belangrijk, zijn de gebruikers tevreden?

In opdracht van RVO.nl monitorde Enerdeco deze scholen gedurende minimaal 4 seizoenen. De resultaten zijn vervolgens vergeleken met de oorspronkelijke plannen en de verschillen daartussen zijn onderzocht. Ook is gekeken naar mogelijkheden om de scholen nog beter te laten presteren door kleine aanpassingen, beter beheer of onderhoud. De monitoringrapporten zijn hierdoor een belangrijke kennisbron voor ieder die betrokken is bij de nieuwbouw en ingrijpende renovatie van scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Alle informatie over deze bijzondere Frisse Scholen vindt u in de Database Energiezuinig Gebouwd.

Service menu right