Service menu right

Funderingsproblematiek

Tot grofweg 1970 werd de fundering van panden (waaronder woningen) vaak uitgevoerd met houten funderingspalen of de panden werden ondiep gefundeerd. Deze funderingen kunnen kwetsbaar zijn, vooral in gebieden met een minder draagkrachtige bodem of een laag grondwaterpeil. Nederland heeft circa 750.000 panden met een houten paalfundering en naar schatting 300.00 panden met een ondiepe fundering. Naar schatting krijgt in elk geval de helft hiervan problemen met de fundering.

Door funderingsschade ontstaat ook schade boven de grond, aan het casco. Onderzoek en herstel van funderingen is kostbaar en complex. Als herstel niet plaatsvindt, treedt verloedering op en gaat de leefbaarheid van soms hele straten en buurten achteruit.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het Rijksprogramma Aanpak funderingsproblematiek uit. Kerntaak daarbij is het opbouwen en verspreiden van kennis rondom alle aspecten van deze funderingsproblematiek, en het voorkomen en aanpak ervan. Dat doen wij samen met experts, van onder meer het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

Alles over funderingsproblematiek

U leest hier wat funderingsproblematiek precies inhoudt en wat dit voor u betekent.
Lees hier hoe de rijksoverheid de funderingsproblematiek aanpakt.
U vindt hier de funderingsviewer met indicatieve aandachtsgebieden.
Bekijk wat u kunt doen om funderingsproblemen te voorkomen.
Lees hier alles over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.