Service menu right

Gebiedsaanpak

Voor een energieneutrale gebouwde omgeving is meer nodig dan alleen energiebesparende maatregelen aan afzonderlijke gebouwen. Het hele gebied speelt een rol, bijvoorbeeld bij het realiseren van een collectieve energievoorziening. Dit vraagt om een gebiedsaanpak.

Voor 2050 wordt er gestreefd naar een energieneutrale gebouwde omgeving. In 2020 moet Nederland voldoen aan de Europese doelstellingen op het gebied van CO2-reductie en duurzame energieopwekking. Dit betekent 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990 en 14% duurzaam opgewekte energie. Om dit te halen zullen niet alleen individuele gebouwen, maar hele gebieden moeten komen tot (bijna) energieneutraal.

Integrale aanpak

Duurzaamheid en energie spelen een belangrijke rol bij een gebiedsgerichte aanpak. Er is veel mogelijk als het gaat om de rol van energie in gebiedsontwikkeling. Ook het op de lange termijn energieneutraal maken van de gebouwde omgeving is uitgebreid onderzocht.

Om te komen tot een integrale aanpak moeten er verschillende processtappen worden doorlopen, van visiefase naar gebruik- en beheerfase.  

Op verschillende plekken zijn strategieën bedacht om duurzame gebiedsontwikkeling concreet – ook financieel – mogelijk te maken. Experimenten en initiatieven waarbij duurzaamheidsdoelen vanaf het begin worden meegenomen tonen aan dat het kostenplaatje niet per se ongunstig hoeft uit te pakken.

Gebiedsontwikkeling

U vindt op de webpagina van Gebiedsontwikkeling informatie het gebiedsontwikkelingsproces, (milieuprestatie)-instrumenten, energietechnieken en –concepten, routekaarten (Een routekaart geeft per energieconcept aan welke stappen nodig zijn om een project uit te voeren).

Al deze onderdelen staan beschreven in het rapport 'Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces'. Dit document vindt u terug bij de download. Op de webpagina van TFC gebiedsontwikkeling 3.0 is meer informatie te vinden over gebeidsontwikkeling nieuwe stijl.

Inspiratie opdoen?

Er zijn verschillende voorbeelden waarin gebiedsaanpak is toegepast om energiezuinige gebouwen te realiseren. Dit zijn bijvoorbeeld: